Můj dvojí pohled na přiloženou celistvost

Původně jsem, díky ručně připsanému směrování zásilky „per S.S.Campania“ (poštovním parníkem Campania lodní společnosti CUNARD), zařadil přiloženou celistvost zaslanou roku 1894 z New Yorku do Zurychu, do poštovně-hisotrické sbírky ÉRA PAROPLAVBY.

Celistvost dofrankovaná 3-centovou „kolumbovskou“ příležitostní poštovní známkou Spojených států na celině, vydané rovněž k jubileu objevení Ameriky Kolumbem 1492-1892 (viz. natištěnou 2-centovou okrouhlou fialovou známku k tomuto jubileu), rozhodla ve prospěch námětové sbírky OBJEVNÉ PLAVBY.

V mém rozhodnutí hrál roli ještě jeden argument. Rok 1894 je již rokem intenzivního provozu poštovních parníků mezi Evropou a Spojnými státy, i díky vysoké poptávce na přepravu emigrantů. Poštovně-historických dokladů je z té době bohatě. Obětoval jsem proto celistvost přepravovanou poštovním parníkem RMS CAMPANIA mému jinému sběratelskému zaměření – námětové filatelii.

Můj dvojí pohled na přiloženou celistvost


Autor: Jaroslav Tomandl | 5. 1. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223