Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč

Merkur-Revue: Záhada cenných psaní

Převzato z časopisu Merkur-Revue 6/2004Dvě neobvyklá cenná psaní nám zaslal ing. V. Křížek z Kutné Hory. První bylo odeslané 19. 10. 1929 z p.ú. Praha 26 na Prodejnu čsl. třídní loterie č. 140, pana Roberta Kohna z Chebu (přích. raz. 21. 10. 1929) a obsahovalo tři pětitisícikorunové bankovky či cenné papíry (losy?) v úhrnné hodnotě 15.000 Kč.

Merkur-Revue: Záhada cenných psaní

Merkur-Revue: Záhada cenných psaní


Odesilatelem byla Pokladna ředitelství státních loterií v Praze (viz úřední razítko na obou stranách zásilky). Druhé cenné psaní odeslal 7. 11. 1929 (tj. cca o tři týdny později) týž odesilatel na stejnou adresu a obsahovalo bankovky či cenné papíry v hodnotě 10.000 Kč (5000 Kč a 5x 1000 Kč).

Merkur-Revue: Záhada cenných psaní

Merkur-Revue: Záhada cenných psaní


Jelikož není pravděpodobné, že by případná výhra byla vyplácena nadvakrát nebo že by dokonce pan Khon vyhrál dvakrát těsně za sebou, byl adresát nejspíš prodejcem nebo regionálním zástupcem loterie v Chebu. Dnes už bohužel nelze zjistit, zda zásilky obsahovaly např. peníze na výplatu místních výher v loterii či jiné vyúčtování nebo třeba losy.

Nejzajímavější na obou zásilkách jsou ovšem jejich zadní strany, na kterých je vždy uhrazeno celé požadované výplatné v doplatních známkách. Jak přitom víme, od 15. 5. 1920 do 1. 9. 1939 bylo nařízeno vyplácení cenných psaní výhradně v hotovosti (výjimku tvořil jen spěšný příplatek). Jak se tedy na cenném psaní ocitly známky, byť "jen" doplatní? Cenná psaní musela být přece podávána přímo u poštovní přepážky a nelze předpokládat, že by šlo o frankovací omyl (např. že by úředník zapomněl na úhradu poštovného, a proto je bylo třeba hradit dodatečně). Navíc z údajů na přední straně zásilky (vpravo nahoře) je zřejmé, že doplatní frankatura odpovídá přesně vypočítanému poštovnému*, takže zde není uplatněno žádné trestné porto.

Odpověď na tuto záhadu je přitom stejně jednoduchá jako překvapivá a dá se odvodit i z informací o druzích zásilek uvedených v katalogu ČSR I (Merkur-Revue) na str. 601, byť zde tento konkrétní případ popsán není. Jde o úřední zásilku, u které poštovné hradil adresát. Státní loterie měla zřejmě povolení (podobně jako mnohé další státní úřady a instituce) přenést povinnost úhrady poštovného na stranu, v jejíž prospěch či na jejíž žádost byl úkon prováděn. Mohlo jít např. o výhry určené k výplatě v Chebu, které Ředitelství zaslalo v plné výši, ale už si vyúčtovalo poštovné, které pochopitelně do výhry nepatřilo a které si pak prodejce z výhry strhl. Mohlo ale jít i o losy či o vzájemné vyúčtování nákladů. Lze si například představit, že prodejce losů dostával pevnou provizi, ale z ní musel hradit příslušné provozní náklady (tedy i poštovné spojené s loterií). Jak to v praxi skutečně probíhalo, by však mohl dnes asi objasnit už jen nějaký pamětník. Každopádně byla cenná psaní (a možná i další korespondence) z ředitelství Státní loterie zasílány prodejcům na jejich náklady formou úředních zásilek, u nichž bylo poštovné dovybráno doplatními známkami.

Tento předpoklad potvrzují i dvě pomocná razítka na přední straně zásilky. Prvním je fialové řádkové razítko (vlevo dole) s textem "Věc úřední poštovnému podrobena" a druhým je červené řádkové razítko (vpravo nahoře pod údajem o výplatném) s textem "Poštovné platí strana!". Z poštovněhistorického i sběratelského hlediska pak stojí za zmínku, že u vyobrazených celistvostí jde o ukázkový příklad toho, jak má správné úřední psaní vypadat a jaké mohou být jeho hlavní i pomocné poznávací znaky.

Na závěr mohu konstatovat, že se takových úředních cenných psaní na rozdíl od běžnějších druhů úředních zásilek (výměry, upomínky, různé výzvy apod.) asi příliš mnoho nedochovalo, osobně jsem se s takovou zásilkou setkal poprvé. Jak je tedy vidět, poštovní historie nás dokáže občas překvapit i tehdy, když už si trochu neskromně začneme myslet, že víme prakticky o všem, co v námi sbíraném oboru či období existuje. A to je jedině dobře.

V. Schödelbauer


* Pro kontrolu uvádím, že poštovné se vypočítalo stejně jako u obdobného R-psaní a dále navýšilo o pojistné (1 Kč za každých 1000 Kč obsahu). Poštovné za první zásilku o hmotnosti 23 g (viz poznámka vlevo nahoře) tedy činí 1,30 Kč + 2 Kč za doporučné + pojistné 15x 1 Kč = 18,30 Kč. Poštovné za druhé cenné psaní (hmotnost 26 g) činilo 1,30 Kč + 2 Kč za doporučné + pojistné 10x 1 Kč = 13,30 Kč.


Autor: Merkur-Revue | 30. 3. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

  • Cena: 611 Kč
PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč