Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč

Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92

Před patnácti lety vydala československá pošta své první ročníkové album – úhlednou knížečku v plastových deskách, která obsahovala nepoužité známky (adjustované v hawidkách) emisního ročníku 1989, čtyřjazyčné doprovodné texty k emisím a jako zvláštní přílohu i příležitostný tisk pošty, zhotovený přímo k tomuto účelu. Původním úmyslem pošty bylo zřejmě získat vkusný dárek použitelný k účinnější propagaci čs. známky doma i v zahraničí, ale nakonec toto i následující alba získala (i díky přikládaným příležitostným tiskům) takovou oblibu mezi sběrateli, že se stala součástí standardních sbírek a dostala se i do známkových katalogů.

Já sám jsem si zmíněné první album koupil v Pofisu hned v roce 1990. Nápad, provedení alba i všitý příležitostný tisk známky 20. výročí federace (zhotovený ocelotiskem) byly pro mne tehdy milým překvapením. V roce 1992 jsem si pak zakoupil v prodejně TUS i další známkové album, tentokrát ročník 1991. Ten mne ale poněkud zklamal, neboť se mi jeho úprava nezdála už tak zdařilá a reprezentativní jako u ročníku 1989 a navíc zde místo klasického "černotisku" byl jen ofsetový (ale číslovaný) příležitostný tisk známky Evropa ve vesmíru – CEPT na slabém nazelenalém papíru. PT zde byl sice opět všitý jako první list alba, ale jeho grafické provedení bylo znehodnoceno tím, že byl doplněn výrazným textem (přehledem vydavatelů a čtyřjazyčným názvem alba) a sloužil tak jako běžný úvodní list. Toto provedení PT je bohužel v rozporu s úpravou všech ostatních československých i českých PT, které pošta k ročníkovým albům vydala.

Poslední ročník známek čs. federace 1992 přinesl úpravu ročníkového alba, která je sběratelům dobře známa. Album mělo zelené plastové desky se zlatotiskem, PT (aršík k 500. výročí objevení Ameriky) byl vkládaný a zhotovený ocelotiskem (otisk původní rytiny). V této úpravě (s modrými deskami) vycházejí i ročníková alba České pošty od roku 1992 až dodnes. Zachována byla jak forma PT (vkládaný otisk původní rytiny), tak i jejich jednotný motiv, kterým je vždy kresba známky či aršíku emise EUROPA příslušného emisního ročníku.

Jedno ročníkové album mi však v ucelené řadě československých (1989–1992) i českých (1993–2004) chybělo. Šlo o ročníkové album 1990, které lze logicky předpokládat, ale o němž jsem neměl žádné informace. Řada sběratelů i obchodníků byla dokonce přesvědčena, že vůbec vydáno nebylo. Po téměř detektivním hledání jsem ale zjistil, že toto album existuje a že bylo zhotoveno rovněž v TUS. Má ale odlišnou úpravu. Jde o tři rozkládací plastové desky, v nichž jsou z jedné strany uloženy šestiřádkové albové karty se známkami a z druhé strany obvyklé čtyřjazyčné popisy a rovněž samostatný příležitostný tisk známky Evropa – společný dům. Jde o první použití otisku známky EUROPA na ročníkových PT. Pokud se mi podařilo zjistit, byl téměř celý náklad tohoto alba expedován do zahraničí.

Lze tedy říci, že na rozdíl od dobře zpracovaných ročníkových alb České pošty byly dosud v informacích o čs. ročníkových albech údaje spíše kusé, neúplné a nepřesné. Pokusme se je zde tedy shrnout:

Ročníkové album ČSSR 1989

Album vydala Správa pošt a telekomunikací Praha, s.p. v technické ústředně spojů Praha ve spolupráci se specializovanou organizací Pofis a zahraničně obchodní spol. Artia v nákladu 6000 kusů. Součástí alba je nečíslovaný příležitostný tisk s ocelotiskem známky 50 h 20. výročí čs. federace (č. 2874). PT je všit do sešitku jako první list a po ořezání má rozměr cca 150x215 mm. Katalogizován je jako PT 23.

Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92


Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92


Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92Ročníkové album ČSFR 1990

Album vydala Správa pošt a telekomunikací Praha, s.p. v technické ústředně spojů Praha ve spolupráci se zahraničním partnerem, který se podílel na dodávce obalu a albových karet pro album a odebral i podstatnou část nákladu. Náklad je odhadnut dle dostupných podkladů na 1500 kusů. Součástí alba je vložený číslovaný příležitostný tisk s knihtiskovým otiskem známky 7 Kčs Evropa – společný dům (č. 2945). PT tvoří titulní stranu sešitku, má rozměr 147x235 mm a je vytištěn na žlutém kartonu s mramorovým světle hnědým podtiskem. Nad kresbou známky je na PT název ročníku (ČSFR 1990); pod kresbou je uveden vydavatel alba (viz výše) a pořadové číslo PT (a zároveň alba). Tento PT nebyl dosud katalogizován.

Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92


Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92


Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92Ročníkové album ČSFR 1991

Album vydala Správa pošt a telekomunikací Praha, s.p. v technické ústředně spojů Praha a za jmenovitého souhlasu či součinnosti Federálního ministerstva spojů (viz titulní list). Náklad alba je 2500 kusů. Součástí alba je i první všitý list, na kterém je číslovaný ofsetový otisk známky 6 Kčs Evropa ve vesmíru – CEPT (č. 2976). Tento PT má po ořezání rozměr cca 145x205 mm. Nad kresbou známky je na PT uveden vydavatel alba a čtyřjazyčný název ročníku, pod kresbou pak číslo PT (a zároveň alba). Ani tento PT nebyl dosud katalogizován.

Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92


Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92Ročníkové album ČSFR 1992

Album vydala hospodářská ústředna pošt Praha a Federální ministerstvo spojů nákladem 2500 kusů. Na vydání účinně spolupracovala Postfila – filatelistické služby České pošty. Součástí alba je vložený číslovaný příležitostný tisk s otiskem původní rytiny aršíku 8x 22 Kčs 500. výročí objevení Ameriky – Kolumbus (č. A3006). PT má rozměr 120x180 mm a je katalogizován pod číslem PT 25.

Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92


Merkur-Revue: Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989-92Pro lepší přehlednost a úplnost si dovoluji navrhnout i prozatímní katalogový záznam jednotlivých ročníkových alb, kde zohledňuji nejen vzácnost výskytu, ale i celkové provedení alb i příslušných PT a stávající katalogové ceny u PT 23 (1989) a PT 25 (1992):

označení
(kat. číslo)
nominál
zn. v albu
PTR
vč. PT
PTR
bez PT
pouze
PT
PTR 1989 110,50 Kčs 650,- 200,- 500,-
PTR 1990 103,50 Kčs 550,- 150,- 450,-
PTR 1991 106,50 Kčs 350,- 150,- 250,-
PTR 1992 143,50 Kčs 4400,- 700,- 3800,-


-JF-


Autor: Merkur-Revue | 9. 6. 2005

Komentáře

Několik nepřesností

JF

doplnění

Oprava ilustrace

Jedná se o padělky?

RE: Jedná se o padělky?

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč
Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč