Nabídka našeho eshopu

Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

  • Cena: 195 Kč

Merkur-Revue: Ohlédnutí za aukcemi v roce 2004

Převzato z časopisu Merkur-Revue 1/2005Na počátku nového roku bývá dobrým zvykem se zastavit a zamyslet se za rokem uplynulým. Zkusme proto dnes udělat malou bilanci našeho aukčního trhu v roce 2004.

Hned v úvodu je třeba konstatovat, že zde došlo k dalšímu zvýšení konkurence, neboť se mezi pravidelné pořadatele sálových i písemných aukcí důrazně zařadila firma ALFIL z Českého Těšína. Přispěla tak nejen k rozšíření nabídky (ve svých sálových a písemných aukcích vloni nabídla více než 12.160 položek), ale nepřímo i ke zlepšení kvality většiny konkurenčních aukčních katalogů, k rychlejšímu vyplácení peněz původním majitelům a ojediněle i ke snížení požadovaných provizí. Na tom všem bezesporu profitoval zákazník.

V roce 2004 osm našich nejvýznamnějších firem (Alfil, Bláha, Burda, Černík, FOS, Majer, Klim a Profil) uspořádalo celkem 13 sálových a 12 písemných aukcí, na kterých bylo nabídnuto 52.196 položek. V sálových aukcích to bylo 17.229 losů (v r. 2003 jen 15.034 položek) a v písemných aukcích téměř 35.000 losů. Poprvé tak byla v ČR u sledovaných firem překonána hranice 50.000 losů za rok. Přitom je třeba si uvědomit, že toto číslo není zdaleka konečné, neboť desítky dalších aukcí uspořádali jiní obchodníci, filatelistické kluby a další subjekty.

Průměrná prodejnost u sálových aukcí přesáhla vloni 70 % (od cca 50 do 90 %). To je velmi slušné. Přesto na nich zůstalo neprodáno 5.182 aukčních losů. Rozdíly v prodejnosti byly značné, ale důvody které k nim vedou, je třeba posuzovat vždy v souvislostech. Např. PROFIL dosahuje své vysoké prodejnosti nejen dlouhou tradicí, dobrými službami a propagací, ale především nasazením mimořádně nízkých (někdy až "výprodejních") vyvolávacích cen v kombinaci s restriktivním výběrem materiálu (preferuje věci "dobře" prodejné). Jiné firmy mají sice služby i tradici srovnatelnou, ale prodejnost přesto menší, což je dáno tím, že více respektují cenové představy prodávajících a udržují širší sortiment (tzn. že přijmou do aukce i materiál, který právě příliš "neletí").

Nejbohatší nabídku na sálových aukcích připravila pro své zákazníky firma J. Majera (přes 5.000 losů) následovaná brněnskou Filatelií-KLIM (více než 4.500 losů). Nabídka zbývajících aukčních firem byla zhruba poloviční až třetinová, v případě firmy ALFIL spíše jen symbolická. Aukční firmy J. Majer a Filatelie-KLIM tak svojí nabídkou suverénně ovládly více než polovinu (55 %) segmentu tohoto trhu.

Poněkud jiná byla situace u aukcí písemných. Překvapivě největším hráčem na tomto trhu se v loňském roce stala firma ALFIL s nabídkou více než 11.500 losů (!). Jen o zhruba 1.000 položek méně nabídl ve svých aukcích R. Burda. Zbývající pořadatelé aukcí se k metě 10.000 losů ani zdaleka nepřiblížili, třetím v pořadí byl Ing. Černík s nabídkou více než 6.500 losů. S výjimkou firmy FOS s.r.o. se prodejnost u písemných aukcí pohybovala v intervalu od 55 % (ALFIL) do 71 % (Brnofila-Bláha), což je překvapivě vysoké číslo. Znovu se tak potvrdilo, že dobře zavedené písemné aukce pracují skoro se stejnou procentuelní úspěšností, jaká je dosahována u většiny aukcí sálových.

Rok od roku narůstá i počet nabízených položek na aukci. Více než polovina ze sledovaných aukcí nabízela od 3.000 do 4.000 losů, což bylo ještě před rokem 2000 v našich poměrech nepředstavitelné. Tak např. Ing. Milan Černík ve svých 2 aukcích v roce 2002 nabídl 4.300 a vloni přes 6.500 položek. Podobně Richard Burda nabídl v roce 2003 ve 2 aukcích necelých 5.500 položek, ale v loňském roce již ve 3 aukcích více než 10.500 losů!

Bohužel musím konstatovat, že počet nakupujících zákazníků se podobným tempem nezvyšuje a naopak již několik let zůstává víceméně konstantní. Důsledkem této situace je, že prakticky ve všech filatelistických oborech nabídka výrazně převyšuje poptávku, takže poměrně velký počet aukčních losů byl vloni přiklepnut někdy i za ceny hluboko pod katalogovými záznamy. Nejmarkantněji se to projevilo u položek ČSR II a u PČ 1919. Navíc bylo zejména u písemných aukcí prodáno vysoké procento položek (často až 30 %) za základní vyvolávací ceny.

Vzhledem k těmto okolnostem se domnívám, že by našemu trhu prospělo rovnoměrnější rozložení nabídky v průběhu celého roku. Je až s podivem, že se na našem poměrně malém filatelistickém trhu pořadatelé nesnaží lépe zkoordinovat termíny svých aukcí. Například leden a únor, v zahraničí velmi preferované měsíce, jsou u nás z nepochopitelných důvodů dlouhou řadu let bojkotovány, zato v dubnu se každoročně s aukcemi doslova roztrhne pytel. Podobná situace je i v listopadu a prosinci, kdy se prakticky týden co týden koná nějaká aukce. Rovněž určitá míra specializace mezi aukčními domy by tomuto trhu rozhodně prospěla. S výjimkou firmy J. Majera, která se od samého počátku své existence zaměřila výhradně na filatelistický materiál čs. provenience, zejména ČSR I, firmy ALFIL, která se cíleně zaměřuje na sousední polský trh, a M. Černíka (celiny, poštovní historie) vlastně draží všichni všechno, aukce jsou si podobné jako vejce vejci a většina nabízených položek se od sebe liší maximálně kvalitou.

Stále více se rozvírající nůžky mezi nabídkou a poptávkou jsou jednou z hlavních příčin mírné recese, která k nám dorazila na přelomu tisíciletí a zdá se, že zatím nejen přetrvává, ale ještě více se prohlubuje. Zda tomu tak skutečně bude, to nám spolehlivě ukáží výsledky aukcí v roce 2005, o kterých vás opět budeme na stránkách Merkur-Revue informovat.

Tabulka 1: Sálové aukce v roce 2004

Firma Datum Počet
losů
Prodáno
losů
Neprodáno
losů
ALFIL 27. 3. 2004 300 52 % 144
ALFIL 18. 9. 2004 300 72 % 84
BLÁHA 25. 1. 2004 1.543 66 % 525
BLÁHA 6. 11. 2004 1.383 72 % 387
FOS s.r.o. 1. 5. 2004 840 66 % 286
FOS s.r.o. 4. 12. 2004 800 65 % 280
KLIM 3. 4. 2004 2.452 53 % 1.153
KLIM 9. 10. 2004 2.121 52 % 1.018
MAJER 20. 3. 2004 1.499 75 % 375
MAJER 11. 9. 2004 1.716 74 % 446
MAJER 27. 11. 2004 1.826 82 % 329
PROFIL 24. 4. 2004 1.124 91 % 102
PROFIL 20. 11. 2004 1.325 96 % 53
CELKEM   17.229   5.182


Tabulka 2: Písemné aukce v roce 2004

Firma Datum Počet
losů
Prodáno
losů
Neprodáno
losů
ALFIL 27. 3. 2004 1.924 56 % 847
ALFIL 29. 5. 2004 2.369 56 % 1.043
ALFIL 18. 9. 2004 3.160 55 % 1.422
BLÁHA 5. 5. 2004 1.887 71 % 548
BURDA 22. 1. 2004 3.463 65 % 1.212
BURDA 17. 6. 2004 3.117 66 % 1.060
BURDA 25. 11. 2004 4.004 68 % 1.282
ČERNÍK 18. 4. 2004 3.510 62 % 1.334
ČERNÍK 10. 10. 2004 3.033 59 % 1.244
FOS s.r.o. 1. 5. 2004 2.025 40 % 1.215
FOS s.r.o. 4. 12. 2004 2.364 41 % 1.395
CELKEM   34.967   14.453


Vladimír Dražan
Autor: Merkur-Revue | 13. 4. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč
522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč