Merkur-Revue: 'Superofsetové' aršíky a jejich falza

Všichni sběratelé současných slovenských známek již leccos vědí o 'radikálním řezu' nejvyšších představitelů Slovenské pošty (dnes ještě státního podniku, ač jsou tlaky na jeho 'privatizaci').

Váš komentář