Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue

Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue

Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue

Autorem knihy je pan Jaromír Petřík, který v předmluvě uvádí:

Vážený čtenáři,
předkládám vám souhrn mého osobního dlouhodobého bádání ohledně celistvostí s poštovními známkami emise MAURITIUS POST PAID v nominálech 1 a 2 pencí, emise mezi roky 1848 a 1859. Tuto emisi vytvořil rytec Joseph Osmond Barnard, tedy stejný rytec, který zhotovil proslulé známky MAURITIUS POST OFFICE 1847. Emise MAURITIUS POST PAID byla vyryta na rubovou stranu dvou měděných destiček s hotelovou reklamou. Každá tisková deska obsahovala 12 známek (3×4) vyrytých jednotlivě, vzniklo tedy 12 typů známek od každé emise. Pro svoji studii jsem čerpal hlavně z aukčních materiálů aukčních firem David Feldman, Corinphila, Spink, Klim, ale i proslulého vydání MAURITIUS CLASSIC od Hiroyuki Kanaiho z roku 1981, na které tímto navazuji.


Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue

Kniha byla vydána v Boskovicích. Má formát A4, kvalitní pevnou vazbu a obsahuje 152 číslovaných stran na křídovém papíru.

Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue

Jak už je z názvu patrné, publikace je dvojjazyčná a na každé straně je text uveden anglicky a česky. V úvodu se autor věnuje klasifikaci vydání POST PAID (dále jen PP) od rytce Josepha Barnarda.

Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue

Velikým přínosem pro badatele je nové přehledné zpracování známých dopisů a fragmentů s těmito známkami. Předchozí publikace “Classic Mauritius: The Locally Printed Postage Stamps“, kterou v roce 1981 vydal věhlasný mauritijský expert a sběratel Hiroyuki Kanai, obsahovala popis 79 tehdy známých dopisů a fragmentů se známkami PP. O 40 let později se panu Petříkovi podařilo shromáždit informace o 121 dopisech a fragmentech se známkami PP !

Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue

Studie rovněž obsahuje detailní rozbor razítek používaných v té době. Autor zpřesnil některé dosud nesprávně uváděné informace a doplnil mnoho nového.

Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue

Jak už bylo uvedeno, hlavní náplní knihy je popis nalezených dokladů a fragmentů se známkami PP. Řazení uvedených ukázek je uváděno podle kvality tisku známek, tedy od kvality “Earliest” až po “Latest”. Na každé straně se autor věnuje jednomu exempláři, pro který se snažil najít co nejlepší obrázek. Popisuje nejen frankatury, adresy a případné trasy zásilek, ale také jejich původní i současné majitele. Rovněž je uvedena historie aukcí a vývoj cen, které byly očekávány a jichž bylo reálně dosaženo.

Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue


V poslední části knihy se autor zaměřil na Sherwinovo vydání, které vzniklo v roce 1859 překrytím původních desek z roku 1848. Pro tato vydání jsou dochovány úžasné smíšené frankatury.

Kniha získala uznání a doporučení od pana Davida Brandona, známého experta na raná mauritijská vydání. Pan Brandon v předmluvě mj. napsal: “Při této příležitosti bych rád poděkoval Jaromírovi Petříkovi a Jiřímu Černému za možnost uvést tento krátký úvod do této pozoruhodné knihy, o které jsem si jistý, že se právem uplatní v knihovnách všech vážných sběratelů a studentů klasické mauritijské filatelie“.

Prodejní cena v ČR byla stanovena na 850,- Kč. Kniha vyšla malým nákladem a není k dispozici prostřednictvím běžné distribuce. Zájemci o ni nechť kontaktují přímo autora. E-mail:

Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue


Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 - Letters of the 1848 Issue
www.znamkovezeme.cz - stránky pro sběratele ZZ


Autor: Ivo Szostok | 8. 10. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář