Nabídka našeho eshopu

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč

Krásy našej vlasti: Kaštieľ Betliar

Krásy našej vlasti: Kaštieľ Betliar

Číslo emisie: 477
Deň vydania: 18. 06. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 44,4 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: Júlia Piačková
Rytec známky: Arnold Feke
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok: 1 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: Júlia Piačková
Rytec FDC: Arnold Feke
Návrh na pečiatku: Júlia Piačková
Tlačiareň FDC: TAB, s. r. o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE

Krásy našej vlasti: Kaštieľ Betliar

Pôvodne poľovnícky kaštieľ so svojou stálou špecializovanou expozíciou Bytová kultúra šľachty v 18. a 19. storočí patrí do správy Slovenského národného múzea – Múzea Betliar od roku 1996. Z hľadiska príťažlivosti patrí medzi najnavštevovanejšie a z hľadiska pamiatkovej starostlivosti medzi najzachovalejšie kultúrnohistorické pamiatky Slovenska. Od roku 1952 bol zaradený do siete slovenských múzeí.

Počiatky histórie kaštieľa sa datujú do obdobia prvej polovice 15. storočia a sú spojené s uhorským rodom Bebekovcov. František Bebek tu postavil menšie opevnenie v období blížiaceho sa tureckého nebezpečenstva.

Najväčší stavebný rozvoj však kaštieľ zaznamenal v období pôsobenia sedmohradsko-uhorského šľachtického rodu Andrássyovcov, ktorý zaujal významné postavenie nielen v živote Gemera, ale aj v celom Uhorsku.

Na kaštieli sa v priebehu storočí realizovali viaceré prestavby. Najväčšia a najrozsiahlejšia bola v rokoch 1880 – 1886 za grófa Emanuela Andrássyho, keď kaštieľ dostal dnešnú podobu. Bývalí majitelia vybavili kaštieľ honosným luxusom a sústredili tu množstvo umeleckých a remeselníckych diel, ktoré dnes tvoria vzácny umelecko-historický zbierkový fond múzea.
Vzácny je mobiliár expozície domácej aj zahraničnej proveniencie zo 16. až 19. storočia. Interiéry vhodne dopĺňajú galerijné zbierky, zbierky keramiky, fajansy a porcelánu z rôznych európskych manufaktúr.

Najväčším klenotom betliarskeho kaštieľa je historická knižnica, ktorú založil v polovici 18. storočia gróf Leopold Andrássy. V súčasnosti obsahuje 15 000 zväzkov historickej literatúry. Okolo kaštieľa sa nachádza rozsiahly prírodno-krajinkársky historický park rozlohy 57 ha, ktorý patrí medzi najzachovalejšie a najvzácnejšie historické parky na Slovensku. Park bol zaradený v roku 1978 medzinárodným výborom ICOMOS/IFLA (Medzinárodná Rada pre pamiatky a sídla) do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta, ktorý eviduje UNESCO.
V rokoch 1988 – 1994 sa realizovala rozsiahla stavebná aj interiérová rekonštrukcia kaštieľa. V roku 1994 mu bolo za túto vzornú pamiatkovú obnovu udelené prestížne medzinárodné ocenenie EUROPA NOSTRA.

Mgr. Eva Lázárová


Autor: Slovenská pošta | 16. 7. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

  • Cena: 459 Kč
Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

  • Cena: 90 Kč