Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč

Jubilujúci akademický maliar I. Schurmann v Prezidentskom paláci

Galéria Salla Terena v Prezidentskom paláci Bratislava bola 13. septembra 2010 miestom vernisáže jubilujúceho akademického maliara Ivana Schurmanna, ktorý nedávno oslávil svojich 75 rokov. Na výstave početným priateľom z radov umelcov, kultúrnych pracovníkov aj filatelistov autor predstavil kolekciu obrazov, malieb a grafík pod názvom REMINISCENCIE. Ak motto výstavy znamená SPOMIENKY, tak predstavený výber ich vyvolal u prítomných pohľadom na každé vystavené dielo, ktoré Ivan Schurmann v minulosti vytvoril ako maľbu, knižnú grafiku alebo poštovú známku a tieto spomienky zasahujú miestami až do súčasnosti alebo sa jej svojou farebnou čerstvosťou tvorby priam dotýkajú.

Jubilujúci akademický  maliar I. Schurmann v Prezidentskom paláci
Výtvarné návrhy známok I. Schurmanna

Prezentáciu diel autora uviedol MUDr. Ivan Hudec , ktorý zdôraznil vo svojom príhovore, s akými motívmi autor na svojich dielach pracoval s neodolateľnou pestrosťou farieb, pripomenul jeho kontakt so surrealizmom a z obrazov sálajúce ticho pri pohľade pozorovateľa. Zasvätený výklad diela Ivana Schurmanna ako významného tvorcu desiatok československých a slovenských poštových známok podala Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru pošty Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Zvýraznila postavenie tvorcu príležitostných poštových známok portrétnych, známok k rôznym výročiam, jubileám osobností a k významným podujatiam , najmä športovým, ktoré Ivan Schurmann vytvoril a ktoré zaujali svojou nevtieravou farebnosťou, dynamikou a pohybom. Pri športových známkach ak. mal. Ivan Schurmann neraz sťaby predvídal úspechy slovenských športovcov v niektorých športoch, napr. v športovej streľbe (18 Sk známka k OH v Sydney 2000) alebo v hokeji (10 Sk známka MS v ľadovom hokeji 2002). Návštevníci výstavy si tak mohli niektoré poznatky z vystúpenia Ing. Brichtovej konfrontovať s vystavenými výtvarnými návrhmi známok. V kultúrnom programe recitoval herec Jozef Šimonovič báseň Milana Rúfusa s tematikou hudby, ktorá rezonovala s námetmi niektorých obrazov Ivana Schurmanna.

Jubilujúci akademický  maliar I. Schurmann v Prezidentskom paláci
Ing. J. Brichtová z MDPT SR pri hodnotení tvorby ak. mal. I. Schurmanna

Množstvo kytíc kvetov od návštevníkov pre jubilujúceho autora svedčilo o ocenení a pozornom vnímaní jeho tvorby verejnosťou. Predseda Zväzu slovenských filatelistov, Miroslav Ňaršík, na vernisáži odovzdal Ivanovi Schurmannovi Čestný strieborný odznak ako ocenenie jeho spolupráce so zväzom a jeho prínos slovenskej známkovej tvorbe.

Jubilujúci akademický  maliar I. Schurmann v Prezidentskom paláci
Predseda ZSF odoivzdáva I. Schurmannovi Čestný odznak ZSF

Pred záverom oficiálnej časti slávnostného otvorenia výstavy prehovoril aj prezident SR Ivan Gašparovič (spomenul svoje priateľstvo s Ivanom Schurmannom od študentských čias v Bratislave), zablahoželal mu k výročiu 75 rokov a vyzval maliara k záverečnému vystúpeniu .Autor vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii výstavy, vyjadril potešenie všetkým za účasť na vernisáži a blahoželania k jubileu. Nakoniec boli prítomní hostia pozvaní na malé symbolické pohostenie a prehliadku vystavených diel, ktorá sa stretla so živou odozvou návštevníkov.

Jubilujúci akademický  maliar I. Schurmann v Prezidentskom paláci
prezident SR Ivan Gašparovič v sprievode autora známok pri výtvarných návrhoch


Autor: Ján Mička | 23. 9. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč
Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč