Hradčany – nová retuš?

Při prohlížení známek Hradčany č.6 – 10h zelená 9.ZP/II.TD jsem narazil na dvě zajímavosti. Jedná se za prvé o rozšíření horní části levé svislé příčky. Tato rozšíření jsem našel na pravých svislých příčkách, když jsem studoval typy pravých svislých příček (dnes uváděné v literatuře jako typy rámečkové). Jsem toho názoru, že rozšíření vznikla retušemi a opravu na levé příčce jsem našel jen na tomto jediném známkovém poli.
Hradčany – nová retuš?

Druhá zajímavost je bílá čárka spojující 1.spirálu a písmeno Č v ČESKO. Pravděpodobně byla retušována nevýrazně proleptaná 1.spirála a ujetím rydla pracovníka, který tuto opravu prováděl, došlo ke spojení 1.spirály s písmenem Č. Je to jen důkaz toho, že pracovníci tiskárny si na Hradčanech kresby e) dali už opravdu záležet, aby známky vypadaly co nejlépe.


Autor: Jaroslav Michalík | 15. 9. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář