Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

  • Cena: 1116 Kč

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II

- identifikácia známkového poľa a tlačovej dosky,
alebo aplikácia počítačovej techniky vo filatelii súčasnosti
(Príbeh skúšobných tlačí 8.ZP z 2.TD známky 20hal kresby e) bez dodatočnej doskovej chyby vylomenia rámu nad písmenom Š v POŠTA)

K cielenému vyhľadávaniu tejto chyby, resp. jej absencie na 8.ZP z 2.TD známky 20 hal Hradčany kresby e) ma motivovala otázka člena fóra www.sberatel.com. V tej dobe som bol na začiatkoch môjho skúmania, piatej kresby známok emisie Hradčany. Ako začínajúceho zberateľa, ma zaujala informácia o identifikácii známky pochádzajúcej z vyššie uvedeného ZP a TD.

Pre ilustráciu uvádzam vyobrazenia ZP 8.

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II

Od tej doby uplynuli asi 2 roky, počas ktorých sa mi podarilo identifikovať, resp. získať do svojej zbierky ďalšie dva exempláre a celú druhú tlačovú dosku so ZP 8 bez vylomenia. Na toto obdobie a po preskúmaní niekoľko tisíc známok 20 hal. piatej kresby je to žalostne málo. Samozrejme známok, ktoré pochádzajú zo ZP 8 oboch TD mám pomerne viac. V tomto skúmaní mi bol nápomocný kolega a kamarát „hradčanár“ J. Džubák (doddie).

Ako porovnávací materiál sme skúmali spolu 37 kusov známok zo ZP 8 oboch TD. 12 kusov pochádzalo z 1. TD a 25 kusov z 2. TD. U známok pochádzajúcich z 2. TD bolo 6 kusov bez vylomenia a 19 s vylomením. Vyššie uvedené vyobrazenie je výsledkom podrobnej prehliadky všetkých známok. Vyobrazené identifikačné znaky ZP 8 z 2. TD sa bez výnimky nachádzajú na všetkých skúmaných známkach a tak ich je možné považovať za dominantné znaky, na základe ktorých je možné bezpečne určiť popisované ZP. Zo štyroch popísaných identifikačných znakov sa na oboch TD nachádza iba 1. znak, ktorý je vlastne aj spoločnou doskovou chybou tohto ZP.

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II
Porovnanie identifikačných znakov 8.ZP 2. TD s identickými časťami obrazu známky 8. ZP 1. TD

Prednedávnom ma doddie upozornil na jednu položku v e-shope na internete, kde boli ponúkané skúšobné tlače v modrej a olivovo-žltej farbe s charakteristickou chybou prerušenia oblúka, ale bez vylomenia rámu nad písmenom „Š“ v slove POŠTA. Pretože samotné scany predávaných známok neboli v najlepšej kvalite, a podľa popisu položky išlo o 8.ZP z 1.TD, mal som od začiatku pochybnosti o popise, či sa môže jednať o 8.ZP z 1. alebo 2.TD.

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II
ZT modrej a olivovo-žltej farby

Napriek pochybnostiam som predmetné skúšobné tlače kúpil. Samozrejme moje očakávania, stúpali každým dňom, kým zásielka nedorazila. Tu vstupuje do celého príbehu počítačová technika ako účelná pomôcka na správne určenie konkrétnych známkových polí.
Pre ďalšie skúmanie som využil bežne dostupnú počítačovú techniku, scanner strednej triedy, elektronicky mikroskop a na internete voľne dostupný grafický editor Photofiltre.
Najprv som si skúšobné tlače naskenoval v rozlíšení 800 dpi a podrobne som skúmal a hľadal identifikačné znaky charakteristické pre toto známkové pole. Výsledok ma ešte stále neuspokojoval, totiž nie všetky identifikačné znaky na scanoch boli jednoznačné. Navyše u skúšobných tlačí chýbalo viacero charakteristických lúčov slnka nad chrámom.

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II
Scany ZTv 800 dpi kvalite

Až po preskúmaní pod elektronickým mikroskopom som sa ubezpečil, a utvrdil v tom, že skutočne ide o 8. známkové pole z druhej tlačovej dosky a to v oboch prípadoch.

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II
Charakteristický biely bod pri spojnici vodorovného a ľavého zvislého orámovanie obrazu známky

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II
Dve farebné bodky nad sebou medzi druhou a treťou vežou (horný bod nie je pod lupou jednoznačný)Hradčany 20 hal. karmínová 8/II
Vryp do horného rámu medzi písmenami P a O v slove POŠTA

Dokonca pri vyhotovení detailných záberov mikroskopom som zistil, že na skúšobnej tlači modrej farby sa už začína objavovať „zárodok“ neskoršej dodatočnej doskovej chyby - vylomenia rámu nad písmenom „Š“ v slove POŠTA.
Do tretice moje zistenia potvrdil aj kolega doddie. Použil už zmienený voľne dostupný grafický program Photofiltre na tzv. superprojekciu a „prekryl“ scany oboch skúšobných tlačí scanom známky z druhej tlačovej dosky bez dodatočnej doskovej chyby, a aj s dodatočnou doskovou chybou.

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II
Superprojekcia skúšobnej tlače a známky z 8.ZP na 2.TD bez vylomenia

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II
Superprojekcia olivovo-žltej skúšobnej tlače s známkou 8.ZP/2.TD s vylomením

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II
Superprojekcia modrej skúšobnej tlače s známkou 8.ZP/2.TD s vylomením


A na záver: Pri študijnom zbieraní rozhodne nie je dobré robiť predčasné, závery, kým nemáme možnosť konkrétnu známku podrobne preskúmať. Súčasne sú závery predložené v článku dobrým príkladom využitia všeobecne dostupných novodobých zdrojov informácií a technológií v modernej filatelii.

Zoltán Kovács, Jozef Džubák

Použitá literatúra a zdroje:
Monografia československých známok 1.diel
Hamr, František: Hradčany 20h V. rekonštrukce tiskových desek, 1983 www.knihtisk.org

Použitý materiál:
Súkromná zbierka Jozefa Džubáka
Súkromná zbierka Zoltána Kovácsa


Autor: Zoltán Kovács | 11. 4. 2013

Komentáře

Pochvala

Hradčany 20 hal. karmínová 8/II

Článek jsem si s radostí přečetl...

Záver

Re: Záver

RE: Záver

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč
LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč