Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.

Po dlhšej dobe som znovu upriamil svoju pozornosť na známku Hradčany 120 hal. piatej kresby.
Pri určovaní jednotlivých známkových polí do rekonštrukcie tlačovej dosky som si všimol rozdiel kresby na 91 ZP z prvej tlačovej dosky, konkrétne ľavého dolného rohu obrazu známky a mena MUCHA.

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.
ZP 91/ I

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.
Detail ľavého dolného rohu.

Jedná sa o anomáliu (zhrubnutie orámovania) výbežku ľavého orámovania obrazu známky, farebnej čiarky vľavo od MUCHA a podčiarknutie písmena U. Uvedená anomália je s určitosťou doskovou chybou, ktorú neuvádza Monografia čs. známok č.1.

Pri určovaní ďalších známkových polí som identifikoval niekoľko známok z 91.ZP z prvej tlačovej dosky s touto chybou, ale aj známky bez uvedenej chyby. Po detailnejšom preskúmaní známok bez chyby som dospel k názoru, že táto chyba bola počas tlače známky pracovníkom tlačiarne (retušérom) odstránená.

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.
Detail ZP 91 / I. s chybou

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.
Detail ZP 91/ I. bez chyby

Po zásahu retušéra deformácia, výbežok v ľavom rohu orámovania obrazu známky, zmizla. Ostala iba malá farebná bodka pri ľavom dolnom rohu obrazu známky. Súčasne s touto opravou bola vykonaná aj oprava – prerytie mena MUCHA medzi písmenami M a U - ktoré sa pôvodne dotýkali v dolnej časti pravej nôžky písmena M – a zároveň aj dolného oblúku písmena U, následkom ktorého je „podčiarknutie“ písmena.

Aby som sa uistil, že všetky zmienené známky pochádzajú z rovnakého známkového pola som identifikoval aj kontrolné znaky 91.známkového poľa, ktoré sú nasledovné:
- charakteristické lúče slnka
- vylomenie – zúženie rámu obrazu známky v pravom dolnom rohu
- dotyk pätky číslice 1 s dolným oválom hodnotového štítka

U posledného kontrolného znaku som zistil, že niektoré známky ho nemajú.

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.
Detail ZP 91/ I. bez opravy ľavého rohu

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.
Detail ZP 91/ I. s opravou ľavého rohu

Obe známky sú bez prerytia pätky číslice „1“

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.
Detail ZP 91 / I. s opravou ľavého dolného rohu a prerytím pätky „1“

Pri preskúmaní detailu pätky číslice 1 som dospel k záveru, že aj tu mohlo dôjsť k oprave (retuši). Avšak táto nebola vykonaná súčasne s opravou ľavého dolného rohu, ale až neskôr. Dôkazom môjho tvrdenia sú známky s retušou ľavého dolného rohu so všetkými kontrolnými znakmi.

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.
R ZP 91 / I. bez opravy pätky „1“

Hradčany 120 hal. - nový objav retuše na ZP 91/ I.
R ZP 91 / I. s opravou pätky „1“


Autor: Zoltán Kovács | 8. 10. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč
Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč