Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Dátum vydania: 6. 6. 2011
Název emise: Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského
Nomin. hodnota: 1,20 €
Číslo emisie: 499
Autor: akad. mal. Igor Piačka
Rytec: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Technika tlače: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Informácie:

Príležitostná známka sa venuje jednej z najvýznamnejších udalosti moderných slovenských dejín, vyhláseniu Memoranda národa slovenského 6. a 7. júna 1861 na národnom zhromaždení v Martine. Bol to v poradí druhý slovenský národný program (prvým boli Žiadosti slovenského národa z r. 1848). Slováci sa ním snažili dosiahnuť uznanie svojej národnej osobitosti a vyvodenia politických konzekvencií z tohto uznania – získanie národnej samosprávy (do angličtiny Home Rule) na ohraničenom území (Slovenské okolie), ktoré obývali. Súviselo s obnovením politického života v Rakúskej monarchii (Austrian Empire), v ktorej vtedy Slováci žili, po páde Bachovho absolutizmu. Nadväzovalo na Októbrový diplom panovníka z roku 1860, v ktorom prisľúbil obnovu slobodného politického života. Keďže sa tento život mal realizovať v historických štátoprávnych jednotkách monarchie, Slováci svoje memorandum primárne zaslali uhorskému snemu (Diet of Hungarian Kingdom). Ten sa ním však odmietol zaoberať. Po rozpustení snemu sa stály výbor, zvolený v Martine, obrátil s memorandom na panovníka. Toto, tzv. Viedenské memorandum bolo doplnené o Privilégium (ústavu) pre Slovenské okolie, v ktorom bolo stanovené štátoprávne postavenie slovenského národa v rámci monarchie. V danej dobe bolo memorandum neúspešné, ale jeho myšlienky boli základom slovenského politického programu až do r. 1938.
            Na známke sú portréty Š. M. Daxnera a J. Francisciho, hlavných organizátorov memorandového zhromaždenia a mladík zobrazujúci Slovensko v pozadí so ženskou postavou predstavujúcou slobodu, ako trhá svoje putá. Na ploche hárčeka, do ktorého je známka vsadená, sa memorandum zobrazuje portrétmi viacerých národovcov, zúčastnených na zhromaždení v Martine a  okrídlenou postavou (národným géniom) kráčajúcou dopredu, do budúcej slobodnej slovenskej krajiny. Prerušenie, stupienok na tejto ceste je práve memorandum, ktoré bolo takýmto míľnikom na danej ceste k slobode a samostatnosti. Zhromaždených zástupcov národa na FDC zobrazuje štylizovaný orol ako symbol slobody a nezávislosti. Na pečiatke je lipová ratolesť ako novodobý symbol slovanstva, ale zároveň i symbol miesta stretnutia (Pod lipami).               
PhDr. Anton Hrnko, CSc.
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 12. 12. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223