Nabídka našeho eshopu

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč

Filatelistické pomůcky VI.

Pro posuzování průsvitky je v katalozích (Zumstein) ustálen pohled z přední strany známek, v jiných (Michel) ze zadní strany. U československých známek posuzujeme průsvitku "lipové listy" na rubu známek. Průsvitky mohou mít řadu poloh, různá poloha průsvitky se projevuje v závislosti na hojnosti výskytu i různým oceněním. U některých známek je průsvitka jasně viditelná při pohledu proti světlu, nebo podložíme-li známku černým papírem.

Filatelistické pomůcky VI.


Někdy však nám ani jeden z těchto způsobů nepomůže a pak musíme použít lékařský benzin. Známku položíme obrazem dolů na černou plastovou nebo skleněnou podložku a kápneme na ni několik kapek čistého benzínu. Známka přilne k podložce a průsvitka se zřetelně objeví. Po vyjmutí známka brzy uschne, aniž ji benzín poškodil. Krátké navlhčení benzínem nevadí ani lepu neupotřebených známek. Choulostivé jsou pouze některé barvy v benzínu rozpustné (Pofis 187 – 189)!

Další pomůckou, kterou budeme potřebovat, je zoubkoměr. Používáme ho především tehdy, jestliže se u některých známek vyskytuje rozdílné zoubkování (například československé Hradčany, ale i některé současné české známky).

Filatelistické pomůcky VI.


Potom je rozměr zoubkování důležitým rozlišovacím znakem. Označuje se číslem, které udává, kolik perforačních otvorů se vejde na délku dvou centimetrů. Postupným přikládáním známky k zoubkoměru snadno najdeme rozměr, který přesně odpovídá rozměru zoubkování známky. Na stupnici zoubkoměru pak stačí přečíst si příslušný číselný údaj. Protože papír nebo plastická hmota mohou smršťováním svůj rozměr měnit, je zvlášť vhodný zoubkoměr kovový. Někdy se však může stát, že na stupnici zoubkoměru nenalezneme přesně odpovídající velikost zoubkování, u níž by se zoubky známky zcela kryly se zoubky na zoubkoměru. I v takovémto případě můžeme zjistit rozměr zoubkování s přesností až na jednu desetinu perforačního otvoru, spočítáme-li otvory (popřípadě půlobloučky) na straně dlouhé 20 cm (např. 121) a dělíme-li tento počet deseti (zjistíme zoubkování 12,1). Tohoto způsobu ovšem můžeme použít jen tehdy, máme-li k dispozici souvislou plochu známek o délce alespoň 20 cm.

Pokračování příště


Autor: Josef Fronc | 26. 9. 2004

Komentáře

Filatelistické pomůcky

Lékařský benzín

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč
Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

  • Cena: 90 Kč