Nabídka našeho eshopu

Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč

Filatelistické minimum I. - druhy známek

V tomto článku si můžete přečíst jedno ze základních rozdělení poštovních známek.

Základní dělení známek rozdělujeme na:

výplatní - známky asi nejběžnější a nejrozšířenější, používané k vyplácení poštovních zásilek při odesílání.
doplatní - tyto známky vylepuje pošta, nikoliv poplatník, a jsou určeny jako stvrzenky o dodatečné úhradě poštovních poplatků.

Výplatní známky se dále mohou dělit na

běžné - to jsou poštovní známky vydávané ve velkých nákladech a dlouhodobě používané. Nejčastějším námětem těchto známek je portrét hlavy státu, státní znak atd.
pamětní (jubilejní) - to jsou známky vydávané k významným výročím.
příležitostné - vydávané k různým důležitým událostem
propagační - známky vydávané k propagaci např. přírodních, kulturních nebo jiných událostí či různých výrobků.
dobročinné (příplatkové) - nejlepším příkladem jsou známky Červeného kříže. Tedy známky určené k dobročinné události a tedy příplatky jsou na danou akci celé věnované.

Výplatní známky dále můžeme dělit podle přepravy:

a) hlavní
- letecké (zrychlená doprava pomocí letadla)
- novinové (k vyplácení novinových zásilek)
- služební (pro státní a veřejné úřady)

Filatelistické minimum I. - druhy známekFilatelistické minimum I. - druhy známek


b) vedlejší
- balíkové (k vyplácení balíkových průvodek)
- rekomandační pro zapsané zásilky ( zejména v Jižní Americe)
- železniční
- telegrafní (k úhradě poplatků za odeslání telegramů)
- telefonní (k úhradě telefonních poplatků)
- pro potrubní poštu
- osvobozující od poplatků (vojenské známky)

Uvedené druhy rozdělení známek nejsou přesně vyhraněné, udávají pouze důvod vydání. Existují různé kombinace těchto druhů: (např.)

- letecké pamětní známky
- letecké dobročinné
- rekomandační příležitostné
- služební příležitostné

Automatové známky:
jsou zvláštní skupinou výplatních známek. Tiskne je přímo elektronický automat nebo jen dotiskuje zadanou hodnotu na předtištěné známky.

Filatelistické minimum I. - druhy známek


Doplatní:
tyto známky nemají takové rozsáhlé členění, i když se vyskytují doplatní letecké, spěšné, služební a jiné.

Je hodně známek a tedy i možností, jak se dají rozdělit. Není snad téma, které nebylo na poštovní známce zobrazené.


Autor: Zdeněk Jindra | 19. 3. 2003

Komentáře

Filatelistické minimum

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč