Filatelie 2/2013

Druhé číslo časopisu Filatelie přináší následující informace.

Dát či nedat zkušební značku na celistvost? Tak o tom je článek (Andrej Tekeľ) československé letecké známky z roku 1920 - problémy s ověřováním. Znalci pří ověřování postupovali podle svých pravidel, které jsou odlišná. Na příkladech ukazuje, jak jednoduché je odhalit fotomontáž. Zjistíte pravost známek, ale příchozí razítka jsou falešná, dále pravost R-nálepek. Článek je dosti rozsáhlý (7 stránek), ve kterém si jistě každý, kdo sbírá letecké celistvosti nalezne tu svoji či obdobnou.
28.1.2013 odešel do filatelistického nebe Oldřich Kulhánek. Skvělý grafik. Ať to byly bankovky či známky. Symbolickou tečkou je vítězství Zlaté buly sicilské v Anketě o nejkrásnější poštovní známku roku 2012. Kdo po něm převezme štafetu Komise České pošty pro výtvarné řešení poštovních známek?
V novinkách České pošty je emise Tradice české známkové tvorby - Ivan Strnad a osobnosti - Bertha von Suttner (1843-1914). Vyšly i nové dopisnice, příležitostná razítka, R-nálepky a cenné nálepky Apost s přítiskem.
Pozor na falza, které se vyskytují na aukčních serverech. Je třeba se také dívat na umístění značky v souvislosti s přetiskem na známce. I to může někoho zmást a tak nechtěně koupí padělek za vyšší částku.
V článku Vladimíra Feldmanna se dozvíme, že existuje stejný název pro dvě různé země. Jedna leží na severozápadním výběžku Pyrenejského poloostrova a ta druhá leží na pomezí Polska a Ukrajiny. Je to GALICIA. Stejný název pro dvě značně rozdílné země naleznete v latině, angličtině a dalších jazycích.
Jaroslav Maleček pokračuje druhým dílem popisu exponátu Jiřího Škalouda. Dostáváme se k celistvostem z ledna 1919. Na přehledných obrázcích je popsáno to, čím je celistvost zajímavá a proč je to hledaná celistvost pro specialisty.

Slovensko vydalo novou emisi – Kulturní dědictví Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci a Významné sportovní události: Ján Popluhár (1935 – 2011).
Na straně 28 naleznete další hádanku, jistě zajímavé, záhadné a oblíbené čtení pro všechny. Na stranách 29 – 31 naleznete úplný přehled vydaných příležitostných R-nálepek a cenných nálepek Apost v roce 2012.
Jiří Kratochvíl informuje o dalších změnách pobočkové sítě České pošty. Ve svém článku přehledně eviduje všechny provedené změny v roce 2012.
V kapitole „Názory čtenářů“ se vrátíme k dotazu Jana Berana, kterému se nelíbí vysoká nominální cena nově vydávaných známek (Kam to spěje?). Ve své dlouhé odpovědi se Vladimir Krečmer snaží o objasnění všech okolností, které vedou k tomu, že nominální cena známek stoupá.
Stanislav Kamenický popisuje využití internetu ve filatelii, protože internet je nyní běžnou součástí každodenního života. Na základních školách se dostala práce s počítačem na seznam povinných předmětů, filatelisté jej využívají stále více (email, www stránky, aukce, katalogy atd.).
Na virtuální výstavě EXPONET je již 800 exponátů. Jubilejní exponát s číslem 800 je práce Andrease Kesslera (německý vystavovatel z Rostocku).
Vyšly nové odborné zpravodaje: Postilión, Zpravodaj, Celiny, Perfiny. Dále nové katalogy MICHEL. Austrálie, Oceánie, Antarktida 2012/13, Velká Británie – Speciál 2012/2013, CEPT 2013 a Čína 2013.

V listárně se vracíme opět k emisním plánům, počtu a ceně vydávaných známek (vyjádření j. Helcla). Čtenář Milan Kudrna z Pardubic se rozhodl přestat předplácet si časopis Filatelie. Dozvíte se, co jej k tomuto rozhodnutí vedlo. Naopak další příspěvek velice potěší (J. Procházka – Prakšice). V závěru je pak krátký příspěvek S. Mikuleckého k razítkům a anketě s nimi spojené. V poznámce na okraj informuje Josef Šolc o „Východočeských kartičkových kalendářících“. Zdánlivě jednoduchý nápad přispívá k popularizaci filatelie.

Filatelie 2/2013


Autor: Ing. Jiří Marko | 1. 5. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář