Charles Darwin a teorie o vývoji druhů

V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození významného britského přírodovědce a zakladatele evoluční biologie Charlese Darwina a 150 let od vydání jeho stěžejního díla „O původu druhů přírodním výběrem“.

Charles Darwin a teorie o vývoji druhů

Charles Robert Darwin se narodil se 12. února 1809. Byl synem lékaře a vnukem botanika. Vystudoval teologii na University of Cambridge, studia ukončil v roce 1831. Zpočátku se zabýval studiem geologických formací v horách Walesu, načež se roku 1831 vydal na bezmála pětiletou výzkumnou cestu kolem světa na lodi HMS Beagle. Během této plavby Darwin shromáždil cenný přírodovědecký materiál a uspořádal svou základní koncepci přirozeného vzniku a vývoje druhů evolucí, jejímž hlavním hybatelem měl být dle jeho názoru přírodní výběr. Nejzásadnější byl pro něj v tomto ohledu pětitýdenní pobyt na Galapágách.

Když se 2. října 1836 loď Beagle vrátila po pěti letech ze svých cest, stal se Darwin uznávanou osobností ve vědeckých kruzích. Dne 4. ledna 1837 předložil Darwin Londýnské geologické společnosti své dílo, ve kterém ukázal, že se jihoamerická pevnina pomalu zvedá. Ve stejný den Darwin také představil své vzorky savců a ptáků Londýnské zoologické společnosti.

Charles Darwin a teorie o vývoji druhů

Jeho biologická pozorování ho vedla ke studiu přeměn živočišných druhů a v roce 1838 ho dovedla až k definování teorie přírodního výběru. Protože si byl plně vědom pravděpodobné reakce na svůj objev, svěřil se v té době se svojí teorií jen nejbližším přátelům a dále pokračoval ve výzkumu. 24. ledna 1839 byl Darwin jmenován členem Královské společnosti (Royal Society).

Jeho kniha On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (většinou zkracovaná na O původu druhů) vydaná v roce 1859, představila vývoj organismů od společného předka a prezentovala jej jako komplexní vědeckou teorii vývoje v přírodě. Darwin pokračoval ve výzkumu a napsal sérii několika knih o rostlinách a živočiších, včetně lidstva.

Darwin zemřel v Downe, v Kentu v Anglii, dne 19. dubna 1882. Na počest jeho významu zařídil William Spottiswoode, prezident Královské společnosti, pro Darwina státní pohřeb a jeho ostatky jsou uloženy ve Westminsterském opatství, v blízkosti hrobů Williama Herschela a Isaaca Newtona.

K připomenutí dvou významných výročí tohoto vynikajícího vědce vydala řada poštovních správ příležitostné známky. Mezi nimi je na prvním místě, samozřejmě, Velká Británie, ale také Portugalsko, Česká republika, Indie, Itálie a další.

Velká Británie

Britská Královská pošta oslavila tato významná výročí sérií šesti známek a zvláštním známkovým aršíkem se 4 známkami, které vyšly 12. února 2009. Nové známky připomínají Darwina a oblasti vědy, které inspirovaly jeho myšlenky o evoluci: zoologii, botaniku, geologii, ornitologii a antropologii.

Známky mají neobvyklý okraj. Po stranách jsou vytvarovány jako dílky puzzle. Šest „skládačkových“ známek tak symbolicky naznačuje, jak Darwin poskládal poznatky různých vědních oborů dohromady jako puzzle a výsledkem pak byl vznik nové myšlenky o evoluční teorii. Královská pošta vydala také známkový aršík se čtyřmi známkami ilustrujícími unikátní divokou přírodu Galapág na pozadí mapy Galapážských ostrovů s klíčovými druhy, které Darwin studoval v roce 1830.

Charles Darwin a teorie o vývoji druhů

Známky
1st class Charles Darwin
48p Zoologie - Leguán mořský (Amblyrhynchus cristatus)
50p Ornitologie - Galapážské pěnkavy (Geospiza)
56p Geologie
72p Botanika - Tořič (Ophrys)
81p Antropologie – Orangutan

Aršík
1st class Kormorán galapážský (Nannopterum harrisi)
1st class Želva obrovská (Geochelone gigantea) a pěnkavka
kaktusová (Geospiza scandens)
81p Leguán mořský (Amblyrhynchus cristatus)
81p Drozdec galapážský (Mimus trifasciatus)

Charles Darwin a teorie o vývoji druhů

Reprezentační známkový sešitek

Reprezentační známkový sešitek Královské pošty ukazuje podrobněji Darwinův život. Obsahuje čtyři stránky se známkami. Na dvou stránkách jsou vždy po třech nově vydané známky, na třetí je aršík.

Charles Darwin a teorie o vývoji druhů

Příležitostná poštovní razítka Velké Británie

Tady je ukázka několika příležitostných razítek používaných ke dni vydání známek.

Charles Darwin a teorie o vývoji druhů


Autor: Zdeněk Töpfer | 23. 3. 2009

Komentáře

Námet pre jednorámový exponát

Námet pre jednorámový exponát

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223