Anketa ZSF a Slovenskej pošty, a.s. a Zväzu slovenských filatelistov

o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, obálku prvého dňa – FDC a najkrajšiu príležitostnú pečiatku vydanú v roku 2010.

Účastníci ankety majú odpovedať aspoň na jednu zo štyroch anketových otázok.

1. Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2010 považujete za najkrajšiu?

2. Ktorú obálku prvého dňa vydanú v roku 2010 pokladáte za najkrajšiu?.

3. Ktorú príležitostnú pečiatku roku 2010 považujete za najkrajšiu?

4. Ktorý námet navrhujete spracovaťna slovenských známkach v budúcich rokoch?


Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie na poštovom lístku s uvedením vlastnej adresy a podpisu na adresu: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, najneskôr do 15. marca 2011. Lístok označte heslom ANKETA. Každý účastník ankety, ktorý odpovie aspoň na jednu otázku, získa od SP suvenír - poštový lístok s prítlačou víťaznej známky. Obrázky známok, pečiatok a FDC r. 2010 nájdete na www adrese POFIS.sk (J.Mička)

Autor: Ján Mička | 13. 3. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223