Nabídka našeho eshopu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč

4. setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF

Podzimní setkání se uskutečnilo v sobotu 21. října 2006 v Poštovním muzeu v Praze. Knihovně Poštovního muzea byl také věnován hlavní bod programu.

Knihovník p. Vladimír Halabrín seznámil přítomné s historií knihovny, která vznikla v roce 1919 na základě knihovny Ministerstva pošt a telegrafů, obsahující zejména úřední literaturu, vlastní muzejní knihovna tehdy vznikala zejména z darů a nákupů. Teprve později byly obě knihovny spojeny. Připomenul také otce knihovny Poštovního muzea - V. Dragouna a J. Lešetického.

Knihovna Poštovního muzea dnes obsahuje kompletní sbírku poštovních předpisů od 1. poloviny 18. století, sbírky zákonů, věstníky, výnosy, příručky, itineráře, adresáře, telefonní seznamy (od roku 1883), jízdní řády, kalendáře, ročenky, almanachy a také poštovní časopisy. Ve filatelistické části jsou téměř všechny naše filatelistické časopisy od roku 1896, monografie, specializované publikace, katalogy, mnohé odborné zpravodaje a sborníky. Knihovní fond slouží vedle potřeb muzea i badatelům, zejména poštovním historikům a genealogům. Historické telefonní seznamy však posloužily i lidem pátrajícím po informacích v rámci restitucí.

Dr. Jan Galuška doplnil vystoupení dalšími informacemi a promítnutím několika zajímavých historických publikací.

V současné době probíhá revize knihovny a analýza titulů, tvorba anotací obsahu a podkladů pro vyhledávání. Postupně je naplňován počítačový systém evidence knihovny, který bude doplněn o fulltextové vyhledávání. V budoucnosti by měla být evidence knihovny Poštovního muzea přístupná i přes Internet. Počítá se také s digitalizací nejstarších a vzácných publikací.

Ing. Břetislav Janík upozornil, že bibliografie filatelistické literatury je přístupná Internetu (www.japhila.cz) a historická filatelistické literatura je zpřístupňována také prostřednictvím Exponetu.

Předseda společnosti Miroslav Langhammer informoval o přípravách světové výstavy PRAGA 2008, jejíž exponáty filatelistické literatury budou vystaveny v Poštovním muzeu, a české filatelistické encyklopedie. Dále seznámil přítomné s aktivitami Mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP, který má v současnosti 11 členů z České republiky. Upozornil také na připravovanou výstavu filatelistické literatury LIPSIA 2007.

Příští setkání členů je plánováno na jaro příštího roku.


Autor: Miroslav Langhammer | 24. 10. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč