Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč

38. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2010/2011

MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO
38. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2010/2011


Možná, že někteří z vás si po přečtení názvu olympiády vzpomenou na předposlední ročník, který se zabýval podobnou tematikou, krásami naší vlasti. Tentokrát bychom ale byli rádi, kdyby podobnost byla pouze ve zpracování, a obsah miniexponátů by se lišil. Samozřejmě, že oblíbené místo může být město, ve kterém jsem se narodil nebo v něm žiji, stejně tak kus přírody v podobě kopce, louky nebo rybníka. Někdo má ale možná své oblíbené místo doma ve svém dětském pokoji, někomu se dokonce může líbit ve škole. Řada oblíbených míst vzniká během prázdnin u babičky, na táborech nebo na dovolené s rodiči. Může se ale stát, že někomu ani toto nestačí a vytvoří si oblíbené místo ve své fantazii, protože viděl nějaký zajímavý film nebo četl knihu, která ho zaujala natolik, že se stane jejím hrdinou a vytvoří si svůj vlastní svět. A to se můžeme ještě dostat do oblasti tolik oblíbených počítačových her jejich „umělých“ světů.

Jak je vidět, oblíbeným místem může být pro každého z nás něco jiného, a proto téma olympiády nebude nikoho omezovat při tvorbě albových listů. Opět je možné využívat veškerý dostupný filatelistický materiál a výsledek bude záležet pouze na schopnostech tvůrce.

Návrhy témat:

1. Přírodní krásy


Zkuste se zamyslet nad tím, kam byste pozvali své kamarády, kterým chcete ukázat vaše nejoblíbenější místo. Co mohou u vás najít, prožít a proč je pro vás právě toto místo tím nejlepším ze všech. Může to být kdekoliv, na náměstí, louce či koupališti. Nelze vyjmenovat všechny možnosti, které jste si oblíbili. Každému přiroste k srdci něco jiného.

2. Domov

Dětský svět začíná často někde pod stolem, kde probíhají ty nejdůležitější rozhodnutí, dětské hry i boje. Dnes se jedním z nejoblíbenějších míst stává dětský pokoj a jeho vybavení. Nejčastěji počítač s množstvím her…. Stejně tak to ale může být bouda na zahradě, stará půda nebo pokojíček u babičky o prázdninách.

3. Fantastické světy

Díky pohádkám v knížkách i televizi, filmům, různým hrám mají děti svoje vysněné planety, hrady nebo bojová pole. To vše se dneska stává více než dříve prostorem pro dětskou představivost a tím i pro vznik oblíbených míst v životě dětí.

4. Místa, kde nejsem sám

I když to není moc pravděpodobné, může být pro někoho nejoblíbenějším místem škola, nebo její část. Protože řada z dětí navštěvuje různé mimoškolní aktivity, může si neoblíbenější místo vytvořit i tam. Pro někoho to může být kroužek mladých filatelistů v domě dětí, pro jiného tělocvična nebo místo u řeky, kam jezdí na letní tábory.

Organizace olympiády

Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví miniexponát (albové listy) pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké, bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené míře i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když tvoří velký výstavní exponát.

Soutěžící smějí používat písemné pomůcky pro tvorbu albových listů. Albové listy mohou být nahrazeny běžným kancelářským papírem formátu A4.

I v letošním roce bude uspřádána soutěž v tvorbě albových listů na počítači. Protože značná část mladých filatelistů ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvořit miniexponát v elektronické podobě na počítači. Výhodou takového exponátu je, že se v něm může použít i jinak absolutně nedostupný materiál, který lze získat pouze jako kopii originálu. Bližší informace k soutěži budou zveřejněny společně se zadáním FO.

Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO, budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z tematických znalostí a je možno za ně získat maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky mohou být dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek.

Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných pomůcek pro jejich tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. Při národním kole se předpokládá asi dvě a půl hodiny.

Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie:

38. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2010/2011


Věkové kategorie soutěžících:
Z 9 - 10 let
A 11 - 13 let
B 14 - 15 let
C 16 - 18 let

Pro zařazení do věkové kategorie rozhoduje vždy věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2011. Věkové kategorie platí pro FO i pro soutěž elektronických exponátů.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ MINIEXPONÁT S TEMATEM FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY

Komise mládeže SČF vyhlašuje na školní rok 2010/2011 pro mladé filatelisty soutěž o nejlepší elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.

Úkolem mladých filatelistů je vytvořit miniexponát v rozsahu 1 - 3 albové listy podle kategorií pro národní kolo FO. Tématem je „Krásy naší vlasti“. Soutěžící může použít pro tvorbu exponátu jakýkoliv filatelistický materiál v elektronické podobě. Možností je na Internetu velmi mnoho a bude záležet pouze na schopnostech tvůrce. Stejně tak je možné využít skenování přímo z originálů nebo z různých katalogů a časopisů. Tím může i mladý filatelista vytvořit exponát, který by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho finanční nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a dokumentaci tématu musí být použit pouze filatelistický materiál, tak jak je v exponátech obvyklé.

Vytvořený miniexponát předá soutěžící na CD ve formátu stránek HTML s obrázky ve formátu jpg nebo gif nebo odešle elektronicky v příslušném formátu na adresu ztopfer@volny.cz v termínu do 20.5.2011. Všechny vytvořené miniexponáty budou nakonec vystaveny na Internetu.

Výsledky práce mladých filatelistů budou prezentovány v rámci národního kola filatelistické olympiády, kdy budou také vyhlášeny výsledky a odměněni nejlepší "elektroničtí" filatelisté.


Autor: Zdeněk Töpfer | 21. 12. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč
Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

  • Cena: 611 Kč