Nabídka našeho eshopu

Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

  • Cena: 195 Kč

3. setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF

Setkání, které se konalo v klubovně Domu filatelie v sobotu 8. dubna 2006, se zúčastnilo 28 z celkem 59 řádných členů společnosti. Jako host byl uvítán nový knihovník Poštovního muzea Vladimír Halabrín.

Na programu byla informace o knihovně SČF, kterou přednesla knihovnice paní Naděžda Hanzlová. Knihovna obsahuje cca 3600 svazků a dále filatelistické časopisy a odborné zpravodaje. Evidence je zatím vedena v přírůstkových knihách a podle klasifikačních klíčů. Převod do elektronické podoby se připravuje. František Beneš nabídl využití vhodných programů podle zkušeností Pofisu. Seznam knihovny bude postupně uveřejňován na internetových stránkách SČF. Kladně bylo kvitováno, že ostravský klub filatelistů souhlasí se zveřejněním seznamu své klubové knihovny na internetových stránkách knihovny SČF. Pokud by tento příklad následovaly další kluby a odborné společnosti, které mají vlastní odborné knihovny, mohla by časem vzniknout "virtuální svazová knihovna", kde by byly evidovány všechny publikace, ať se nacházejí v knihovně sekretariátu SČF nebo některého KF nebo OS.

Dalším bodem programu byla informace o přípravě České filatelistické encyklopedie. Přítomní byli seznámeni se složením redakčního kolektivu a se zásadami tvorby encyklopedie. Po skončení setkání se konala první schůzka redakčního kolektivu. Bylo dohodnuto, že encyklopedie bude vznikat postupně s využitím dostupných zdrojů, nejprve v elektronické podobě na internetových stránkách SČF. Každý zájemce bude moci prostřednictvím redaktora Martina Trojana doplňovat hesla a jejich definice. Poté bude proveden výběr hesel pro encyklopedii v knižní podobě, která by měla vyjít před výstavou PRAGA 2008.

V diskusi byli přítomní informováni o přípravě dvou historicky zaměřených knih. První připomene v příštím roce 120 let české organizované filatelie, gestorem její přípravy je tajemník SČF Jaroslav Maleček. Druhá kniha připomene o rok později devadesátiletou historii Poštovního muzea.

David Schiller připravuje katalog čs. příležitostných poštovních razítek z let 1945 - 1992 a hledá spolupracovníky, kteří by mu pomohli zaplnit některé mezery.

V jednání je zpřístupnění obsahu monografie Historický vývoj názvů pošt v českých zemích na Internetu s možností vyhledávání v textech. Tyto informace by mohly posloužit nejen filatelistům, ale i lokálním a regionálním historikům.

František Beneš nabídl redaktorům odborných zpravodajů možnost jejich rozesílání jako selektivní přílohy časopisu Filatelie. Přednesl také návrh postupně představit v časopisu Filatelie činnost jednotlivých odborných společností SČF a v příloze vydat vybrané odborné články z jejich zpravodajů.

Předseda společnosti Miroslav Langhammer informoval o připravovaných filatelistických výstavách a seznámil přítomné s aktivitami Mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP, který má v současné době devět českých členů; další zájemci o členství se mohou přihlásit.

Příští setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF se uskuteční v říjnu (termín bude upřesněn) v Poštovním muzeu a bude věnováno především seznámení s jeho knihovnou.


Autor: Miroslav Langhammer | 13. 4. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7375 Kč
Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

  • Cena: 459 Kč