Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj TemaFórum

Zpravodaj TemaFórum je zaměřen především na námětové sběratele a snaží se pomáhat při vytváření námětových sbírek a exponátů. Přináší zajímavé články zejména z oblastí:

  • činnosti České námětové společnosti, tj. informace z vedení ČNS a jejich jednotlivých sekcí
  • legislativy, tj. úpravy výstavního řádu a směrnic pro hodnocení exponátů, nové trendy v oblasti námětové filatelie
  • výstavnictví, tj. informace o pořádaných výstavách, možnosti přihlášení, výsledky námětových exponátů
  • společenské, tj. významná životní jubilea námětových sběratelů, úmrtí významných sběratelů
  • materiálové, tj. články o vhodnosti použití materiálu v exponátu a sbírce, hledání netradičních materiálů, nových motivů na známém materiálu, prezentace materiálu v exponátu
  • námětové, ve kterých jsou předvedeny ukázky dokumentace a ilustrace konkrétní události, osobnosti apod. filatelistickým materiálem
Autory článků jsou přední námětoví sběratelé nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Vydávání zpravodaje je v současné době dočasně pozastaveno.

Pokud Vás zajímá historie vydávání zpravodaje TemaFórum, dozvíte se více na stránce Temafórum - historie

Nově zveřejněné články:
Obsah všech doposud vydaných zpravodajů TemaFóra najdete na této stránce.

Reklama

merkur-revue.eu
Nově zveřejněné články:
Obsah všech doposud vydaných zpravodajů TemaFóra najdete na této stránce.