TemaFórum - obsah


číslo 1/1991

Ing. Lumír Brendl Tematické exponáty procházejí proměnami
Ing. Josef Kijonka Hledání nejvhodnějšího filatelistického materiálu
Václav Stašek V předvečer 400. výročí narození Jan Ámose Komenského
JUDr. Otto Gáťa "Codex judeorum" a jeho následky

číslo 2/1992

Ing. Lumír Brendl Na okraj tvorby tematických exponátů
Václav Stašek Třicetiletá válka a Jan Ámos Komenský

číslo 3/1992

Ing. Lumír Brendl Ohlédnutí za 5. světovou výstavou tematické filatelie
GENOVA ´92
Ing. Lumír Brendl Několik poznámek k výstavě Horní Slavkov 1992
Zdeněk Hrnčíř Skautské známky

číslo 4/1992

 
Dr. Giancarlo Morolli ** Od výstavy BELGICA 72 k výstavě GENOVA 92 - 20 let tematické filatelie

číslo 5/1993

Václav Stašek Zamyšlení nad námětovou filatelií v Západních čechách
Ing. Lumír Brendl Materiál známý a neznámý... a naše sbírky a exponáty
Václav Konštant Tematicky zajímavé čs. celiny s oficiálním přítiskem
Jiří Špulák Tři motivy z dnešní Kadaně
Jiří Horák Využití neznámkových materiálů v automobilovém exponátu
Ing. Lumír Brendl Ukázka využití celiny v irském exponátu "Kde domov můj"

číslo 6/1993

Ing. Lumír Brendl Poznatky a podněty pro námětáře ze světové výstavy "POLSKA 93"
Dr. Manfred Bergmann ** Setkání vystavovatelů na světové výstavě "POLSKA 93"
Jiří Horák Využívání počítače při tvorbě tematického exponátu

číslo 7/1993

Dr. Giancarlo Morolli ** Poznámky k tematickým exponátům na světové výstavě GENOVA ´92
Jiří Horák Historie a filatelistická dokumentace pražského autosalonu
Ing. Lumír Brendl K problematice využívání celin a formulářů v tematickém exponátu
Doc. Ing. Miloslav Rotport K přítiskům na čs. celinách - dopisnice se známkou "Postilion"

číslo 8/1993

Ing. Lumír Brendl Oborový řád pro hodnocení tematických exponátů na výstavách FIP

číslo 9/1994

Ing. Lumír Brendl Směrnice k Oborovému řádu pro hodnocení tematických exponátů

číslo 10/1994

Ing. Lumír Brendl Filatelistické a tematické znalosti, studium a výzkum
Václav Stašek Španělsko očima filatelisty
Jiří Horák Pokus o tematickou klasifikaci celin v motoristických exponátech
JUDr. Otto Gáťa Pošta v dějinách Evropy
Zdeněk Hrnčíř Můžeme falzem dokumentovat filatelistické znalosti?

číslo 11/1994

Ing. Lumír Brendl První celoarmádní výstava Lipník 1994

číslo 12/1994

Ing. Lumír Brendl Zpráva o výstavě FEPAPOST 94 v Haagu

číslo 13/1995

Ing. Lumír Brendl Nový bulletin "TC News" komise tematické filatelie FIPu: smysl, cíle
Manachem Ledor ** Téma současnosti: Počítač - The Computer
Jiří Horák Historické sportovní automobily na území České republiky
Gunnar Dahlvig ** Projekt téma 1: známkové sešitky

číslo 14/1995

org. výbor Národní filatelistická výstava v Plzni: program a informace
Václav Stašek Od dotazníku k výstavě Plzeň 1295 - 1995

číslo 15/1995

Václav Stašek Před a po výstavě, aneb Hrst dojmů jednoho z organizátorů výstavy
Ing. Lumír Brendl Z porady redaktorů během výstavy v Plzni
Ing. Lumír Brendl Isratheme, zpravodaj izraelské tematické asociace Ayelet
Jiří Horák Autopošty
Ing. Walter Müller Námětové exponáty na Národní výstavě Plzeň 1995
Ing. Jaroslav Petrásek Osobnosti českého a slovenského sportu

číslo 16/1995

Ing. Jaroslav Petrásek Desatero vystavovatele
Nahum Shereshevsky ** Osobní územní vlastnictví na šlechtických erbech
Ing. Jaroslav Petrásek Celistvosti v tematickém exponátu
MUDr. Zdeněk Churý Dr. Vavro Šrobár

číslo 17/1996

D. N. Jatia ** Rozvoj filatelie na prahu 21. století
Václav Stašek Kašety v tematických exponátech
Ing. Josef Sůva Člověk v kosmu - recenze
Ing. Lumír Brendl O výstavě Jerusalem 3000

číslo 18/1996

Ing. Lumír Brendl Ke dvěma zajímavým tematickým exponátům
RNDr. Libor Nováček Farmaceutické fakulty České republiky
Ing. Julius Cacka Astrofilatelie a některé její základní pojmy

číslo 19/1996

Jiří Horák Kanadské automobilové známky 1995-96
Ing. Julius Cacka Astrofilatelie a některé její základní pojmy II.
příloha: Adresář námětových sběratelů

číslo 20/1997

SČF Koncepce Mezinárodní výstavy poštovních známek
PRAGA 1998
Ing. Lumír Brendl Námětáři a exponáty v Praze a Roudnici nad Labem
Ing. Jaroslav Rubišar Tematický výzkum se zaměřením na historická kolejová vozidla
Ing. Lumír Brendl Český a československý olympismus ve filatelii, I. díl
Ing. Lumír Brendl Její filatelistickou cestu osvětlují hvězdy

číslo 21/1997

RNDr. Zdeněk Töpfer Barokní kaple sv. Floriana
Pierre Bloch ** Pojednání o tematické filatelii a tematickém exponátu
Ing. Jaroslav Rubišar Nová kolejová vozidla ČD
Ing. Jaroslav Rubišar Belgické vysokorychlostní jednotky THALYS v provozu

číslo 22/1997

Miroslav Anger Příspěvek k šíření křesťanství mezi západními Slovany a k miléniu úmrtí svatého Vojtěcha

číslo 23/1998

Jiří Horák Kvalifikace tematických exponátů z výstav 1994-1997
Ing. Lumír Brendl Již za 3 měsíce se otevřou brány Mezinárodní výstavy
PRAGA 98
Jiří Horák Filatelistický a tematický výzkum jedné rakouské celiny
Miroslav Anger Příspěvek k šíření křesťanství mezi západními Slovany a k miléniu úmrtí svatého Vojtěcha II.
Ing. Lumír Brendl Námětáři a PRAGA 98

číslo 24/1998

Ing. Lumír Brendl PRAGA 98-ILSAPEX 98-ITALIA 98 a tematické exponáty (osobní poznámky)
Miroslav Anger Příspěvek k šíření křesťanství mezi západními Slovany a k miléniu úmrtí svatého Vojtěcha III.
Václav Stašek Filatelistovo poněkud nefilatelistické zamyšlení

číslo 25/1999

Ing. David Schiller Využití netradičního materiálu v námětovém exponátu
Ing. David Schiller Příklad tvorby albového listu námětového exponátu
RNDr. Libor Nováček Boj česko-slovenské armády v březnu 1939 proti okupantům
Emil Pelikán Jak vznikl Lieslerův "Masopust"

číslo 26/1999

Ing. Lumír Brendl Exponáty tematické filatelie na výstavě IBRA 99 - postřehy
Ing. Lumír Brendl Tematická filatelie - exponáty a jejich hodnocení
zpravodaj Doprava Plán exponátu a jeho naplnění
Dr. Giancarlo Morolli ** Úvahy o tematické filatelii
Václav Stašek Nejkrásnější známka roku 1998

číslo 27/1999

Ing. Albrecht Zimmermann * Výběr materiálu, uspořádání a správná souvislost s tématem - 1. část
Dr. Giancarlo Morolli ** Poznámky za seminářů věnovaných tematické filatelii na světových výstavách PACIFIC 97 a ISRAEL 98
Dr. Giancarlo Morolli ** Po palmáre čili po slavnostním vyhlášení výsledků

číslo 28/1999

Ing. Lumír Brendl Zpráva o plenárním zasedání Komise FIP pro tematickou filatelii v Paříži v rámci výstavy PHILEXFRANCE 99
Václav Stašek Ze zkušeností vystavovatele námětu "Výtvarné umění"
Zdeněk Hrnčíř Z historie Poděbrad

číslo 29/2000

Jiří Horák Mé zkušenosti vystavovatele
Zdeněk Hrnčíř Rota "Nazdar" a bitva u Arrasu
Ing. Albrecht Zimmermann * Výběr materiálu, uspořádání a správná souvislost
s tématem - 2. část
MUDr. Zdeněk Churý Filatelistická dokumentace rodiny Mountbattenů
Ing. Jaroslav Tomandl Proč jsem v exponátu o lodích použil dopis s první
indickou známkou?

číslo 30/2000

Václav Stašek OSTROPA 2000 skončila - a jak dál...?
Zdeněk Hrnčíř Rota "Nazdar" a bitva u Arrasu II.
MUDr. Zdeněk Churý O škodlivosti kouření tabáku
Ing. Albrecht Zimmermann * Výběr materiálu, uspořádání a správná souvislost
s tématem - 3. část

číslo 31/2000

Ing. Albrecht Zimmermann * Výběr materiálu, uspořádání a správná souvislost
s tématem - 4. část
MUDr. Vladimír Viklický OSTROPA - pár poznámek jurymana
Karl Dostal * Na co dávají jurymani pozor u analogických pohlednic

číslo 32/2001

Ing. Lumír Brendl Společnost národů nebyla zárukou míru (příklad filatelistického zpracování tématu
Manfred Neumann * Určení motivu - napínavé a frustrující
MUDr. Zdeněk Churý Jošt Lucemburský, markrabě moravský

číslo 33/2001

Václav Stašek Karlovy Vary 2001 jsou minulostí
Dr. Giancarlo Morolli ** Exponáty na filatelistických výstavách
Ing. David Schiller Obálky prvního dne v námětovém exponátu
Ing. Lumír Brendl Hodnocení tematických exponátů

číslo 34/2001

Ing. David Schiller Filatelistické výstavy v zahraničí
Ing. Lumír Brendl Tematická filatelie a exponát: možnosti filatelistického rozvíjení tématu (současný vývoj u nás a ve světě)
Ing. David Schiller Obálky prvního dne v námětovém exponátu II.
Dr. Alfred Stollberg * Pozor na padělky ze Společenství nezávislých států

číslo 35/2002

 
Hans-Walter Bosserhof * Centrální kurýrní služba (ZKD) - služební pošta bývalé NDR a tematická využitelnost úředních a firemních adres
Ing. Jaroslav Petrásek Počítače ve filatelii
příloha: Výstavní řád SČF

číslo 36/2002

  Záznam z 1. valné hromady České námětové společnosti SČF
Ing. David Schiller Znáte sekce ČNS a jejich zpravodaje?
Jiří Horák Zamyšlení nad budoucností výstavních exponátů
JUDr. Otto Gáťa Tvorba a hodnocení jednorámových exponátů
MUDr. Zdeněk Churý Adamantan, jeho objev a využití
RNDr. Libor Nováček Československá armáda za svobodnou vlast
Jiří Horák Kvalifikace tematických exponátů z výstav 1994 - 2001
Ing. David Schiller Ještě k zásilkám Centrální kurýrní služby NDR

číslo 37/2002

Doc. Ing. Miloslav Rotport Zprávy z vedení společnosti
různí autoři Informace o výstavách
JUDr. Otto Gáťa Otevřená výstavní třída - možnosti nefilatelistického materiálu
RNDr. Vojtech Jankovič Známka a její obraz v námětovém exponátu (prokázání filatelistických znalostí)
příloha: Organizační řád ČNS

číslo 38/2003

RNDr. Vojtech Jankovič Kritéria zařazení známky do námětového exponátu (sbírky)
Ing. Lumír Brendl Hodnocení exponátů třídy tematické filatelie a jeho metodika
Ing. Lumír Brendl Ilegální vydání poštovních známek a varování
před jejich užitím
příloha: Program výstavy OSTROPA 2003

číslo 39/2003

Ing. David Schiller Zprávy z vedení společnosti
Ing. David Schiller Námětoví vystavovatelé na výstavě OSTROPA 2003
Ing. David Schiller Jaká byla NITRAFILA 2003 pohledem námětového sběratele?
MUDr. Zdeněk Churý Kouření způsobuje rakovinu
Ing. David Schiller Ilegální a nežádoucí vydání
  Výstavní propozice AEROSPACE 04, Žďár 2004
příloha: Seznam článků zpravodaje TemaFórum 1991 - 2002
  předběžné přihlášky na výstavu Žďár 2004

číslo 40/2003

Ing. David Schiller Kam kráčí slovenská známková tvorba?
RNDr. Vojtech Jankovič Nástrekové sloganové pečiatky v námetových zbierkach?
Ing. David Schiller Ilegální a nežádoucí vydání II
  1. písemná aukce námětového filatelistického materiálu

číslo 41/2003

Ing. David Schiller Zprávy z vedení společnosti
Ing. Walter Müller Budování jednorámových exponátů
Ing. David Schiller Třída jednorámových exponátů - současný stav
Dr. Giancarlo Morolli ** Tematická filatelie, otevřená třída, jednorámové exponáty
Ing. David Schiller Ilegální a nežádoucí vydání III
Adolf Kuchyňka Soukromé přítisky na celinách České republiky

číslo 42/2004

Ing. David Schiller Zprávy z vedení společnosti
různí autoři Diskuse k minulému číslu
RNDr. Libor Nováček Farmaceutické školství na poštovních materiálech
Ing. David Schiller Ilegální a nežádoucí vydání IV
Jiří Horák výstava "Pošta a historická vozidla"
RNDr. Vojtech Jankovič Místopisné celinové pohlednice v námětové sbírce a exponátu

číslo 43/2004

Ing. David Schiller Ilegální a nežádoucí vydání V.
RNDr. Vojtech Jankovič Použitie dopisnic polnej pošty v námetových exponátoch
Ing. David Schiller Ohlédnutí za výstavami

číslo 44/2004

Ing. David Schiller Zprávy z vedení společnosti
Jiří Horák Opravte si
Jiří Horák Dopisnice polní pošty v námětových exponátech
Ing. David Schiller Tvorba a ukázky jednorámových exponátů
Jiří Horák Je to vhodný filatelistický materiál?
RNDr. Vojtech Jankovič Námetové prekvapenie z Holandska
  Kvalifikace tematických exponátů 1994 - 2004

Poznámka: překlad článků * - Ing. David Schiller; ** - Ing. Lumír Brendl


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223