Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 937-940

Rakousko - čistá - č. 937-940

  • Cena: 315 Kč

Historie ČNS SČF

Česká námětová společnost vznikla z komise námětové filatelie SČF v roce 1990. Oficiálně byla založena na společné schůzi komisí námětové filatelie SČF, SČSF a ZSF 29. září 1990. Na této schůzi bylo zvoleno šestičlenné vedení ve složení: Viklický, Anger, Sedláček, Hrnčíř, Krása a Müller. Předsedou byl zvolen MUDr. Vladimír Viklický, CSc.

Ke změně ve vedení ČNS došlo na schůzi 7. listopadu 1992. Nově bylo zvoleno sedmičlenné vedení ve složení: Rotport, Krása, Sedláček, Brendl, Viklický, Anger a Müller. Předsedou byl zvolen Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

ČNS měla v té době (rok 1992) celkem 12 sekcí: Bohemoslovenika, Doprava, Esperanto, Fauna-Flora, Geologie-hornictví-chemie, Hudba, Kosmos, Olympsport, Polární filatelie, Požární ochrana, Výtvarné umění, Zdraví. V průběhu let některé sekce zanikly, Olympsport se v roce 2005 stal samostatnou odbornou společností a není tedy součástí ČNS.

Vedení ČNS s v průběhu let částečně měnilo. K výraznější změně došlo na valné hromadě 23. března 2002, kdy bylo zvoleno vedení v tomto složení:

Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. - předseda
Ing. Walter Müller - místopředseda (řídí též sekci nezařazených)
Jiří Horák - tajemník (přebírá též od Ing. Brendla informace z námětové komise FIP)
Ing. David Schiller - hospodář
Ivan Vápenka - člen výboru (kontakty se sekcemi)
Václav Stašek - člen výboru
Jiří Špulák - člen výboru
Ing. Jaroslav Rubišar – revizor


Autor: Redakce | 10. 11. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč
Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč