Autor - VV SSČSZ

Společnost SČSZ - Články | 15. 8. 2006
Zpravodaj 4/2005: Sdělení výkonného výboru Společnosti sběratelů čs. známek (SSČSZ)

Výkonný výbor SSČSZ na svém řádném zasedání dne 9. 11. 2005 posoudil zprávu předsedy dosavadníSpolečnost SČSZ - Zpravodaj | 3. 11. 2005
Zpravodaj 2/2005: Zpráva o hospodaření SSČSZ za rok 2004

Zpráva o hospodaření SSČSZ za rok 2004. Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2004 je 1.741,- Kč.Společnost SČSZ - Zpravodaj | 25. 10. 2005
SSČSZ SČF Informuje

Zpravodaj č.4 bude mimo jiné obsahovat zajímavé informace o známkách tištěných společností VSP Praha.Společnost SČSZ - Ostatní | 22. 8. 2005
Smutná zpráva: zemřel Doc. Ing. Jozef TEKEL‘, DrSc.

V neděli 21. srpna 2005 nás navždy opustil člen naší Společnosti, místopředseda ZSF, Doc. Ing. Jozef TEKEĹ, DrSc. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 51 let.Společnost SČSZ - Aktuality | 11. 1. 2005
Výsledky soutěže

Je pro mne docela nepochopitelná tak nízká účast čtenářů Zpravodaje v naší korespondenční soutěži. Ve Zpravodaji 3/04 zazněly celkem tři výzvy, které si zasloužily reakci čtenářů.Společnost SČSZ - Aktuality | 5. 11. 2004
Valná hromada Společnosti SČSZ SČF jedná v sobotu 6.11. v 8.00 hod.

Zveme všechny členy a zájemce o členství ve Společnosti na setkání členů, které se uskuteční v sobotu v Praze v Domě odborových svazů na Žižkově.Společnost SČSZ - Zpravodaj | 8. 10. 2004
Zpravodaj 2/2004: Jak se zachází s informacemi

Také jste si Vy, kdo čtete i časopisy Filatelie, všimli, jak tam pracují s informacemi? Například v části "Odborná literatura" otiskuje redakce Filatelie pravidelně anotace na Odborné zpravodaje, které do redakce došly.Společnost SČSZ - Zpravodaj | 5. 10. 2004
Zpravodaj 2/2004: Ke členění Monografií československých a českých známek

V minulém čísle Zpravodaje jsme zveřejnili 'Kritický názor...', který se zabýval formou, jakou byl na SČF společností Pofis s. r. o. předložen ediční plán monografie a jeho koncepcí, která dle našeho názoru nebyla nejlepší.  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223