Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Komentáře ke článku


Zpravodaj 2/2004: Jak se zachází s informacemi

Také jste si Vy, kdo čtete i časopisy Filatelie, všimli, jak tam pracují s informacemi? Například v části "Odborná literatura" otiskuje redakce Filatelie pravidelně anotace na Odborné zpravodaje, které do redakce došly.
Informace591
Vložen: 08. 10. 2004 - 22:41:29Odpovědět
Kdo si přečetl tento článek, musí si uvědomit, že jde o dobové záležitosti, které s v průběhu času pozmněnily. Současná situace je taková, že Filatelie již náš Zpravodaj anoncuje, viz č. 8 a 9 2004. Došlo také na určitou platformu spolupráce. Jsme rádi, že se tato situace povedla vyřešit a vysvětlit. K textu článku ještě uvádím, že v době, kdy byla učiněna uzávěrka čísla Filatelie, které informovalo o kusé zprávě z výstavy Temex, neměla prý redakce dosud k dispozici celý článek, ani svazové informace. Mne nezbývá nic jiného než tomu věřit. Konstatuji tímto, že článek byl v této pasáži nepřesný a příště budeme věci více prověřovat, než kritizovat. Neuvědomili jsme si, že časový sled toku informací musí také zohledňovat výrobní termíny časopisu. Objeví-li se informace po uzávěrce, nelze ji do takového čísla zařadit. To platí obecně, tedy i o našem Zpravodaji.

Přidat komentář