Zpravodaj 2/2005: Zpráva o hospodaření SSČSZ za rok 2004

Zpráva o hospodaření SSČSZ za rok 2004

Běžný účet – příjmy:

 
Převod z roku 2003 (1. 1. 2004)
21 885,66 Kč
Příjmy (čl.příspěvky)
68 140,00 Kč
Úrok z účtu:
117,52 Kč
C e l k e m
90 143,18 Kč

Běžný účet výdaje:
Dotace pokladny
44 959,90 Kč
Poplatky za účet
3 345,00 Kč
Celkem výdaje
48 838,28 Kč
 

Konečný zůstatek účtu k 31. 12. 2004
41 838,28 Kč

Pokladna - přijmy

Převod z roku 2003 (1.1.2004)
663,75 Kč
Členské příspěvky
21 550,00 Kč
Dotace z běžného účtu
44 959,00 Kč
Prodej zpravodajů
130,00 Kč
Haléřové vyrovnání
- 0,75 Kč
C e l k e m
67 304,40 Kč

Pokladna - výdaje:
Poštovné
10 648,50 Kč
Cestovné
6 722,00 Kč
Pronájmy sálu pro setkání
2 590,00 Kč
Tisk Zpravodaje (tři čísla)
40 439,90 Kč
Ostatní
5 163,00 Kč
Celkem výdaje
65 563,40 Kč
 

Konečný zůstatek pokladny k 31. 12. 2004
1 741,00 Kč


Několik poznámek k hospodaření naší Společnosti

Tak jako v roce minulém, jak vyplývá z přehledné tabulky, jsou našimi nejvyššími výdajovými položkami opět položky za tisk a distribuci Zpravodaje, které odčerpávají většinu námi naspořených financí. A to bylo u účetním období roku 2004 provedeno proplacení pouze tří Zpravodajů. Jak všichni víme, jsou členské příspěvky nejdůležitější příjmovou položkou pro náš rozpočet, proto také apeluji na jejich včasné zaplacení a na snahu zajistit co největší možný počet odběratelů mezi organizovanými i neorganizovanými sběrateli. Proto i v letošním roce platí výzva o výhodách plynoucích ze získávání nových členů.

Na podzimní VH členů Společnosti byl odsouhlasený vyšší členský příspěvek na 250,- Kč, ale již nyní je patrné, že ani tato výše nezajistí možnost kvalitního tisku pro čtyři čísla ročně, protože naše členská základna stále klesá. Náš Zpravodaj v současném rozsahu 68 stran spadá váhově do nového poštovního tarifu 15,- Kč, proto se snažíme vždy dvě čísla v roce rozdávat na našich jarních a podzimních setkáních. Pokud bude účast na těchto setkání ze strany členů vyšší než doposud, přinese to opět určité úspory, ale potřebný příjem pro zajištění čtvrtého čísla to nezajistí. Nechci ale předbíhat událostem souvisejících s koncem roku. Je to prozatím teoretická úvaha přímo úměrná stavu členské základny, která bude mít v průběhu roku nějaký vývoj. Naše loňská snaha – oslovit kluby filatelistů a zajistit si tak odběr Zpravodaje kolektivními členy, nepřinesla očekávaný výsledek. Na tuto možnost zareagovalo jen 19 KF ze 112 oslovených. Škoda, že o československou a českou známku není u KF zájem.

Děkuji proto všem členům, kteří se zaslouží o nárůst členské základny. Tento nárůst by přinesl do pokladny potřebné finanční zdroje pro zajištění kvalitního tisku Zpravodaje. Pokud nebude v našich silách toto zajistit, nezbývalo by nám nic jiného, než se vrátit k tiskové technice levné, ale nekvalitní, nebo znovu zvýšit členský příspěvek, ale mám obavy z toho, že již tak neustále se zvyšující výdaje v souvislosti s naším koníčkem (kupování nové filatelistické literatury, odběr novinek s vyšším nominále,…) by nemusely přinést správné porozumění. Zbývá ještě jedna možnost – snížit počet vydávaných Zpravodajů na tři čísla v roce, avšak tato varianta by přinesla složitější komunikaci s členskou základnou. Během roku se ukáže, která z variant bude pro Společnost v souvislosti s příjmy přijatelná.

V rámci úsporných opatření také přistupujeme ke změně banky. Česká spořitelna bude nahrazena Poštovní spořitelnou, která kromě nižších nákladů za vedení účtu zpříjemní platby členům, neboť bude možné platit příspěvky vkladem na účet na kterékoli poště v ČR. Spojíme tak užitečné s příjemným. Předpokládám, že i tento krok členská základna ocení. S novým číslem účtu a s termínem ukončení stávajícího účtu (vedeného u ČS) budou naši čtenáři včas seznámeni.

České Budějovice, 15.4.2005, autor Karel Popek

Autor: VV SSČSZ | 3. 11. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223