Zpravodaj 2/2004: Ke členění Monografií československých a českých známek

V minulém čísle Zpravodaje jsme zveřejnili Kritický názor..., který se zabýval formou, jakou byl na SČF společností Pofis s.r.o. předložen ediční plán monografie a jeho koncepcí, která dle našeho názoru nebyla nejlepší. Jak jste se již dočetli v listárně od jednoho ze čtenářů Infofily, "pofis" si dělá co chce a bude si tak počínat i bez nás. Je pravdou, že náš kritický názor byl plný emocí, a možná právě díky těmto emocím se stalo to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Aby se SČF stal koordinátorem edice dalších svazků Monografií a mohl ovlivňovat jak obsah, tak autorský kolektiv jednotlivých dílů. Proto byl návrh firmy Pofis s.r.o. přepracován místopředsedou SČF pro vnitrosvazovou činnost – panem Josefem Běloubkem a zveřejněn v Informacích SČF č. 1 a předložen filatelistické veřejnosti k připomínkování s tím, že diskuze bude pokračovat ve výkonném výboru SČF za přítomnosti majitele firmy Pofis s.r.o. – JUDr. Ing. F. Beneše, CSc., Ing. M. Trojana a předsedů těch odborných společností SČF, které projeví zájem a ochotu na tvorbě Monografií spolupracovat. Každá odborná společnost při SČF by se měla k předloženému návrhu vyjádřit a garantovat svým zodpovědným přístupem tu část, pro kterou má odborníky na danou problematiku ve svých řadách.

Zde také informujeme o tom, že pan JUDr. Ing. František Beneš, CSc. předložil VV SČF písemný materiál, ve kterém uvedl fakta o privatizaci státního podniku Pofis Praha. Proto práva vydavatelství Pofis, s.r.o. ke knižnici Monografie čs. známek nelze zpochybňovat, jak zaznělo v našem kritickém názoru. Na základě těchto faktů bude firma Pofis s.r.o. pokračovat ve vydávání dalších dílů řady "Monografie" a udělá to buďto sama s těmi autory, kteří budou schopni předložit rukopisy k jednotlivým statím a se kterými dlouhodobě spolupracuje, nebo ve spolupráci s dalšími specialisty z řad odborných společností při SČF, pokud pro takovou spolupráci budou vytvořeny vhodné podmínky.

Autor: VV SSČSZ | 5. 10. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223