Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 1/2006: 60. výročí založení OSN

Vážení čtenáři. Po článcích o SPU a ITU je na řadě článek, který by měl velmi stručně představit Organizaci spojených národů

Váš komentář