SSČSZ SČF - Přihláška do Společnost sběratelů československých známek

Reklama

merkur-revue.eu

Přihláška do Společnost sběratelů československých známek

Těm z Vás, které kouzlo známek učarovalo tak jako mě, kteří máte zájem o informace nejčerstvější, nabízeme možnost stáhnout přihlášku za člena Společnosti a urychleně odeslat poštou na adresu tajemníka VV Společnosti.

Přihláška ve formátu RTF (pro MS Word, případně jiný textový editor)
Přihláška ve formátu PDF (pro Acrobat Reader)

Přihlášku je třeba doručit tajemníkovi výkonného výboru Společnosti, můžete využít Českou poštu nebo elektronickou poštu.

Poštovní adresa pro doručení přihlášek:
PhDr. Pavel Martínek,CSc.,
Brdičkova 1910,
155 00 Praha 5

Elektronická adresa pro doručení přihlášek:
pmartinek@fzsbrdickova.cz

Vaše přihlášky aktuálně probereme na nejbližší schůzce VV a neshledáme-li žádné překážky, obdržíte obratem složenku na uhrazení členského příspěvku a Zpravodaje vyšlé v tom období, kdy se přihlásíte. Pokud dosud nejste členy SČF prostřednictvím místního klubu filatelistů, napište nám a my Vám obratem sdělíme nejbližší funkční filatelistický klub v okolí Vašeho bydliště, kde se přihlásíte za člena, obdržíte členskou legitimaci a pak Vám již nic nebrání tomu, aby jste se stali členy naší Společnosti. Prostudujte si také Organizační řád.

Nezapomeňte, že Zpravodaj Společnosti sběratelů československých poštovních známek vyjde od čísla 3/2003 také v elektronické podobě, takže v přihlášce za člena Společnosti (pro nové zájemce) nebo v "Návratce" (pro současné členy) zatrhněte správnou volbu, v jaké podobě chcete, aby Vám Zpravodaj docházel. Ještě jednou uvedu výhody elektronické formy. Zpravodaj obdržíte ihned po jeho schválení redakční radou (nemusíte čekat na tisk a distribuci), obdržíte jej s barevnými přílohami ve formátu A4, můžete jej snadno archivovat, tisknout libovolné pasáže, zvětšovat potřebné obrázky atd.

Aktuálně
23. 2. 2005
Můžete si stahnout Zpravodaj 3/2004

15. 12. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2004

30. 9. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 1/2004

14. 7. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 4/2003

6. 4. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2003

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
23. 2. 2005
Můžete si stahnout Zpravodaj 3/2004

15. 12. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2004

30. 9. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 1/2004

14. 7. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 4/2003

6. 4. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2003