Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 04/2009: Celistvosti České Republiky 4

Již čtvrtý díl seriálu o zajímavých celistvostech má dvě části. Na naši výzvu reagoval pan Josef Čermák z obce Luka nad Jihlavou. Zaslal do redakce dvě ukázky podnikové korespon-dence.

Váš komentář