Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč

Zpravodaj 03/2009: PL 0596 EUROPA: ASTRONOMIE

Dne 20. 5. 2009 mi byly předloženy ke studiu výše uvedené známky následující materiály:
1) Dva TA s nátiskem žluté ofsetové barvy o rozměru 483 x 322 mm naležato. Na TA se nachází 6 ks tiskových polí. Nahoře je BTS žluté barvy s označením Y. Nad dolním okrajem je inv. č. 33 513 1/I 91772/596 BZK respektive inv. č. 33 514 2/I 91773/596 BZK.
Nálezy: 0

2) Dva TA s nátiskem purpurové barvy o rozměru 483 x 322 mm naležato. Na TA se nachází 6 ks tiskových polí. Nahoře je BTS purpurové barvy s označením M. Nad dolním okrajem je inv. č. 33 515 5/I 91776/596 BZK respektive inv. č. 33 516 6/I 91777/596 BZK.
Nálezy: Pole C: ZP 1 purpurový bod v PHR! Pole D: ZP 5 purpurový bod pod „e“ (Mezinárodní)

Zpravodaj 03/2009: PL 0596 EUROPA: ASTRONOMIE


3) Dva TA s nátiskem azurové barvy o rozměru 483 x 322 mm naležato. Na TA se nachází 6 ks tiskových polí. Nahoře je BTS azurové barvy s označením C. Nad dolním okrajem je inv. č. 33 517 9/I 91780/596 BZK respektive inv. č. 33 518 10/I 91781/596 BZK.
Nálezy: 0

4) Dva TA s nátiskem černé barvy o rozměru 483 x 322 mm naležato. Na TA se nachází 6 ks tiskových polí. Nahoře je BTS černé barvy s označením K. Nad dolním okrajem je inv. č. 33 519 13/I 91784/596 BZK respektive inv. č. 33 520 14/I 91785/596 BZK. Po obvodu TA jsou černé „šnajdky“ pro perforaci svislou i vodorovnou.
Nálezy: 0

5) Dva TA s nátiskem všech ofsetových barev CMYKu o rozměru 483 x 322 mm naležato. Na TA se nachází 6 ks tiskových polí. Nahoře jsou BTS všech barev v pořadí CMYK. Nad dolním okrajem je inv. č. 33 521 17/I 91788/596 BZK respektive inv. č. 33 522 18/I 91789/596 BZK. Po obvodu TA jsou černé „šnajdky“ pro perforaci svislou i vodorovnou.
Nálezy: Pole C: ZP 1 purpurový bod v PHR. Pole D: ZP 5 purpurový bod pod „e“ (Mezinárodní).

6) Dva PL pole D o rozměru 139 x 113 mm perforované, konečné produkce. Na lepu jsou inv. č. 33 523 21/I 91792/596 BZK respektive inv. č. 33 524 22/I 91793/596 BZK.
Nálezy: perforace vodorovná má PO 1 až PO 12 (počítáno zleva) oválného tvaru (dvojí úder perforační lišty)

Poznámka autora:
(Dne 16. 5. 2009 jsem provedl srovnání pracovního rozlišení polí P až Z pomocí rastrových bodů ofsetu na hřbetu nosu Keplera. Jako místo zkoumání jsem zvolil ZP 1. Cílem bylo dosažení celkového počtu polí 6 na TF avizovaných tiskárnou a pí Hodkovou ve F5/2009. To se pomocí mikroskopu s osvětlením a zvětšením 30 až 60 x podařilo. Tak můžeme doposud zjištěných 9 předpokládaných alternativ pracovně označených P až Z sjednotit na 6 skutečných a přistoupit tak v PM ve středu 20. 5. 2009 k definitivnímu určení polí označených písmeny A až F).


Nálezy VV na studovaných PL pracovně označených P až Z:
Pole P:
nad ZP 3 červená krátká čárka nad 3.-4.PO zprava nahoře (č.n.)
Pole R:
ZP 2 modrý oblouček v bílém poli vpravo od vousů (č.n.)
Pole S:
ZP 3 zelené vlákno (oblouček) za planetkou vpravo nad „1609“ (č.n.)
Pole T:
u ZP 1 tmavý bod vlevo, v úrovni 3. PO zdola a 3. PO zprava (č.n.)
Pole U:
u ZP 6 tmavý malý kroužek v úrovni 9. PO zdola (č.n.)
Pole V:
ZP 1 červený bod v PHR
u ZP 1 tmavý slabý bod nad 7. PO zprava dole (č.n.)
Pole X:
ZP 2 modrý bod nad Sluncem (č.n.)
u ZP 3 černý oblouček (vlákno) nad 4.-5. PO zprava nahoře u horního okraje TL (č.n.) ZP 3 modrý bod vlevo od „K“ (KEPLER) (č.n.)
Pole Y:
ZP 4/5 černý oblouček mezi 2.-3. PO shora vpravo (č.n.)
ZP 6 červená šikmá krátká čárka v elipse pod Sluncem nad „TR“ (ASTRONOMIA) (č.n.)
Pole Z:
ZP 2 modrý bod nad „U“ (REPUBLIKA) (č.n.)

Výsledek sjednocení je následující:
Pole R = Pole U= Pole A
Pole Y = Pole Z = Pole B
Pole T = Pole V = Pole C
Pole X = Pole D
Pole S = Pole E
Pole P = Pole F

Perforace: na poli D lze nalézt oválné perforační otvory na vodorovné perforaci, a sice na PO 1 až PO 12 počítáno zleva, které vznikly dvojím úderem perforační lišty viz obr. 2.
Zpravodaj 03/2009: PL 0596 EUROPA: ASTRONOMIE


Některé výraznější VV nacházející se na části nákladu jsou znázorněny na obrázcích 3 až 5:
Zpravodaj 03/2009: PL 0596 EUROPA: ASTRONOMIE
Červený bod v PHR na ZP 1 v poli C se nachází na celém nákladu


Zpravodaj 03/2009: PL 0596 EUROPA: ASTRONOMIE
Modrý oblouček vpravo od vousů Keplera na ZP 2 v poli A se nachází na části nákladu


Zpravodaj 03/2009: PL 0596 EUROPA: ASTRONOMIE
Zelený oblouček vpravo za planetkou na ZP 3 v poli E se nachází na části nákladu


Použitá literatura:
Filatelie č. 5/2009 str. 8, Helena Hodková

Poznámka editora: Pro ty čtenáře, kteří se nezapojili do bádání při distribuci přepážkových listů, je určena tato informace.
Postupně zjišťované VV naznačovaly badatelům, že by mohlo jít o TF o 9 polích. Proto byly zjištěné nálezy pracovně označeny jako PL P – Z a tyto informace tudíž kolovaly mezi zasvěcenými badateli. Teprve po přečtení článku v časopisu filatelie a po ověření v PTC, že TF obsahovala jen 6 polí, bylo provedeno studium v PM a rozlišovací znaky původně zamýšlených 9 PL byly sjednoceny do 6 skutečných PL. Protože řada čtenářů měla pracovní rozlišení k dispozici, je tato studie J. Konečného popsána tak, aby si každý badatel mohl konečné rozlišení porovnat a upřesnit. Kdybychom tedy zveřejnili pouze skutečnou závěrečnou studii, mohlo by to řadě čtenářů způsobit zmatky. Věřím, že ostatním nezasvěceným čtenářům to vadit nebude. Není vždy snadné zjistit z PTC včas potřebné informace. Děkujeme za pochopení.


Autor: Jaroslav Konečný | 11. 10. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, zvýhodněný komplet (742), 10x desky, 10x archivní box,

Československo 1945-92, zvýhodněný komplet-plná verze (742 listů) + 10 ks desek se zlatotiskem a archivními boxy (zaplatíte pouze 9 ks desek a archivních boxů a 1 desky a 1 arch.box získáváte zdarma)

  • Cena: 12143 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč