Autoři - Jaroslav Konečný

Reklama

merkur-revue.eu

Autor - Jaroslav Konečný

Dne 2. a 4. 6. 2009 jsem navštívil Poštovní Muzeum, abych prostudoval materiály k tisku výše uvedené známky, která byla tištěna ofsetem. Byly mi předloženy následující materiály...
Dne 20. 5. 2009 mi byly předloženy ke studiu výše uvedené známky následující materiály...
Dne 10.10.2008 mi bylo umožněno prostudovat materiály k tisku aršíku A 0575 Společné vydání se Slovenskem, který byl vytištěn ve dnech 18. - 24. 6. a 1. - 11. 7. 2008 v nákladu 120 000 kusů v PTC Praha v kombinaci Ofset + OTp.
Kolega specialista Libor Krejčík opět potvrdil, že se umí dívat.
Dne 26.3.2003 byla vydána zn.č. 0354 Růže nad Prahou hodnoty 6,40 Kč...
Jak je z výše uvedeného obrázku patrné, rok podle poštovního úředníka z Olomouce nemá 12 měsíců, ale 13! Zřejmě se těšil na 13. plat.
Ve Zpravodaji 2/2003 str. 66 byla otištěna první informace o vadách na známkách pocházejících z PL této emise.
Jmenuji se Jaroslav Konečný a narodil jsem se 1.2.1948 ve Velkých Losinách. Když pominu začátky sbírání známek v základní škole
  Starší články

Jaroslav Konečný

Email


Autor o sobě napsal:
Více o autorovi se dozvíte v tomto článku.

Reklama

merkur-revue.eu

Jaroslav Konečný

Email


Autor o sobě napsal:
Více o autorovi se dozvíte v tomto článku.