Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč

Zpravodaj 01/2009: A 0575 Karel Plicka

Dne 10.10.2008 mi bylo umožněno prostudovat materiály k tisku aršíku A 0575 Společné vydání se Slovenskem, který byl vytištěn ve dnech 18. - 24. 6. a 1. - 11. 7. 2008 v nákladu 120 000 kusů v PTC Praha v kombinaci Ofset + OTp.

Zpravodaj 01/2009:  A 0575 Karel Plicka
Rozměr známky: 40 x 26 mm.
Rozměr aršíku: 109 x 81 mm.

Ke studiu mi byly předloženy následující materiály:
Dva TA o rozměru 334 x 236 mm na šířku s nátiskem žluté ofsetové barvy. Nad dolním okrajem je BTS žluté barvy s označením Y a inv. č. 33 217 1/I 91 100/A 575 BZK, respektive 33 218 2/I 91 101/A 575 BZK. Nátisk ve dvojnásobné produkci nad sebou je umístěn symetricky uprostřed TA.
Nález: "uskočená" žlutá čára (přesně uprostřed ) dole na levém rámu PK (pravého kuponu) v délce 14 mm.

Dva TA o rozměru 334 x 236 mm na šířku s nátiskem purpurové ofsetové barvy. Nad dolním okrajem je BTS purpurové barvy s označením M a inv. č. 33 219 5/I 91 104/A 575 BZK, respektive 33 220 6/I 91 105/A 575 BZK. Nátisk ve dvojnásobné produkci nad sebou je umístěn symetricky uprostřed TA.
Nález: "uskočená" purpurová čára (přesně uprostřed) dole na levém rámu PK (pravého kuponu) v délce 14 mm.

Dva TA o rozměru 334 x 236 mm na šířku s nátiskem azurové ofsetové barvy. Nad dolním okrajem je BTS azurové barvy s označením C a inv. č. 33 221 9/I 91 108/A 575 BZK, respektive 33 222 10/I 91 109/A 575 BZK. Nátisk ve dvojnásobné produkci nad sebou je umístěn symetricky uprostřed TA.
Nález: "uskočená" azurová čára (přesně uprostřed) dole na levém rámu PK (pravého kuponu) v délce 14 mm.

Dva TA o rozměru 334 x 236 mm na šířku s nátiskem černé ofsetové barvy. Nad dolním okrajem je BTS černé barvy s označením K a inv. č. 33 223 13/I 91 112/A 575 BZK, respektive 33 224 14/I 91 113/A 575 BZK. Nad ní je nápis KAREL PLICKA – ČESKÝ – osvit. Nátisk ve dvojnásobné produkci nad sebou je umístěn symetricky uprostřed TA.
Nálezy: Přerušený (nedotisknutý) horní rámeček u PK 2 mm zleva u pole A i B. "Uskočená" černá čára (přesně uprostřed) dole na levém rámu PK (pravého kuponu) v délce 14 mm. PK u pole B má širší horní rám (více rozjetý tisk).

Dva TA o rozměru 334 x 236 mm na šířku s nátiskem barvy 7 427 U. Nad dolním okrajem je BTS barvy s označením U 7 427 a inv.č.33 225 17/I 91 116/A 575 BZK, respektive 33 226 18/I 91 117/A 575 BZK. Nátisk ve dvojnásobné produkci nad sebou je umístěn symetricky uprostřed TA.
Nález: u obou polí B je pod "P" (Plicka) drobný bod "U" barvy.

Dva TA o rozměru 240 x 191 mm na šířku s nátiskem černé OTp barvy s portrétem K. Plicky ve dvojím provedení nad sebou v pravé polovině TA. Dole je inv.č.33 227 21/I 91 120/A 575 BZK, respektive 33 228 22/I 91 121/A 575 BZK.
Nález: na poli A je zeslabený horní rámeček uprostřed v levé polovině.

Dva TA o rozměru 334 x 236 mm na šířku s nátiskem všech barev CMYKu. Nad dolním okrajem je BTS všech barev CMYKu s jejich označením a nápisem KAREL PLICKA – ČESKÝ – osvit a inv. č. 33 229 25/I 91 124/A 575 BZK, respektive 33 230 26/I 91 125/A 575 BZK.
Nálezy:
PK - horní rámeček je u pole B silnější než u pole A
Pole B - modrý bod pod "P" (REPUBLIKA)
Pole B - nad horním rámečkem běží samostatná linka z bodů

Dva TA o rozměru 334 x 236 mm na šířku s nátiskem všech barev CMYKu a barvy U 7 427. Nad dolním okrajem je BTS všech barev CMYKu + U 7 427 s jejich označením a nápisem KAREL PLICKA – ČESKÝ – osvit a inv.č.33 231 29/I 91 128/A 575 BZK, respektive 33 232 30/I 91 129/A 575 BZK.
Nálezy:
Pole A – černý bod pod "c" (Plicka)
Pole A – modrý bod pod "E" (ČESKO)
POLE A + B "uskočená" černá čára (přesně uprostřed) dole na levém rámu PK (pravého kuponu) v délce 14 mm.
Pole B – "Kulomet" šikmá černá čára z bodů pod "c" (Plicka) viz obr.1
Pole B – červený bod U barvy pod "E" (SPOLEČNÉ)
Pole B – červené body u dolního okraje aršíku pod nápisem Karel Plicka


Zpravodaj 01/2009:  A 0575 Karel Plicka
obr. 1

Dva TA o rozměru 240 x 190 mm na šířku s úplným nátiskem všech barev CMYKu + U 7 427 + černé OTp barvy ve dvojím provedení nad sebou v pravé polovině TA. Vlevo a nahoře TA je "nalámaný papír" viz obr. 2. Dole je inv.č.33 233 33/I 91 132/A 575 BZK, respektive 33 234 34/I 91 133/A 575 BZK.

Zpravodaj 01/2009:  A 0575 Karel Plicka
obr. 2

Nálezy:
Pole A PK - "Uskočená" zelená čára (přesně uprostřed) dole na levém rámu PK (pravého kuponu) v délce 14 mm.
Pole B LK + PK - jednoduchá linka z bodů běžící nad horním rámem
Pole B – "Kulomet" šikmá černá čára z bodů pod "c" (Plicka) viz obr. 1


Dva perforované aršíky s inv.č na lepu 33 235 37/I 91 136/A 575 BZK, respektive 33 236 38/I 91 137/A 575 BZK.
Nálezy: v Oba aršíky pochází z pole A.
PK - 1 x "uskočená" zelená čára (přesně uprostřed) dole na levém rámu PK (pravého kuponu) v délce 14 mm
PK - 1 x "uskočená" modrá čára (přesně uprostřed) dole na levém rámu PK (pravého kuponu) v délce 14 mm
Perforace:
ZP – 8.PO zleva dole je mírně vychýlen dolů

Ocelová destička o rozměru 80 x 79 mm s otvorem v PDR viz obr. 3, na které je vyryt portrét Karla Plicky v zrcadlovém provedení.

Zpravodaj 01/2009:  A 0575 Karel Plicka
obr. 3

HRK je nad "E" (REPUBLIKA) necelé 3 mm nad nápisem
LRK je 2,1 mm od pravého rámu v úrovni dolního boltce pravého ucha
PRK je 2,1 mm od levého rámu v úrovni dolní obroučky brýlí
Na hraně destičky je vyražené číslo 551 z výroby. Nahoře na hraně jsou nalepeny dva papírové proužky. Tloušťka destičky je 8 mm.

Ocelová destička s vymoletovanými známkami nad sebou symetricky ke středu v zrcadlovém provedení na výšku o rozměru 107 x 151 mm. Vymoletovány pouze LRK a PRK ve vzdálenosti 2,5 mm od rámu. Z rubu je destička opatřena 4 slepými otvory a silně rozklepána kolem obrazu známky a vodorovně nad známkou pole B (dopasovávání barev OTp + Of) viz obr. 4. Výrobní číslo 1199 je vyraženo na rubu destičky.

Zpravodaj 01/2009:  A 0575 Karel Plicka
obr. 4

Na závěr tedy uvádím charakteristikou ofsetovou vadu z pole B "Kulomet" šikmá černá čára z bodů pod "c" (Plicka) viz obr. 1, kterou lze poměrně snadno odlišit pole B od pole A.

V Praze 27. ledna 2009     Jaroslav Konečný

Poznámka editora
Díky nepřesnému vkládání TA do perforačního stroje Bickel se vyskytují aršíky se symetrickou perforací (dolní linka ZP tvoří "korálky" vůči PO), s posunem perforace dolů (horní tečna linky vůči PO) nebo s posunem perforace nahoru (dolní tečna linky vůči PO). Logicky se mohou vyskytovat aršíky s posunem perforace vlevo nebo vpravo.


Autor: Jaroslav Konečný | 3. 2. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč
Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

  • Cena: 90 Kč