Reklama

merkur-revue.eu

Novinové známky (2. vydání) - 20 h zelená

Novinové známky (2. vydání) - 20 h zelená
  • Číslo Pofis: NV16
  • Nominální hodnota: 20 h
  • Barva: zelená
  •    1,-
  •    -
  •    1,-


Další doplňující informace:
Návrh: J. Benda Způsob tisku: KT
Rytec: Zoubkování: nezoubkovaná
    Náklad: 3 618 000
  

Seznam známek v tomto ročníku

Články z magazínu Infofila.cz

Dnešní listárna je pro nedostatek místa velice stručná. Obdrželi jsme do redakce jak druhé, tak třetí číslo Informací SČF. Dostali jsme také třetí číslo občasníku Mladý sběratel a v neposlední řadě nové katalogy plzeňského vydavatelství PRESSFIL, ke kterým se vrátím v příštím čísle Zpravodaje.
Rád Vám představuji již třetí letošní číslo neperiodického zpravodaje námětové sekce Výtvarné umění při ČNS SČF.
15. února 2017 vydala Česká pošta dvě krásné známky s poštovními náměty – na jedné známce poštovní autobus, odvozený z typu Škoda 606 a na druhé historický vagon poštovní ambulance typu Fk 5-1401
Vychází již třetí číslo zpravodaje Informace SČF roku 2006. Rádi Vás seznámíme s jeho obsahem.
Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás, členy Vašich filatelistických klubů a rovně Vaše známé a přátele, pozval na národní specializovanou filatelistickou výstavu s mezinárodní účastí EUROSPACE 2016.