Autoři - Lumír Brendl

Reklama

merkur-revue.eu

Autor - Lumír Brendl

Asi před dvěma lety nás magazín Infofila informoval o záslužném působení vedoucího kroužku mladých filatelistů s čestným názvem Fero Horniaka
Vážený pane kolego, na základě žádosti právního zástupce Františka Beneše prosím o zveřejnění na internetových stránkách INFOFILY
Inaugurace vybraných poštovních známek, známkových aršíků i příležitostných poštovních celin se stále častěji stávají slavnostními událostmi a kulturním počinem
První prázdninový den, 1. červenec 2011, byl pro historickou Jihlavu a Klub filatelistů Vysočina významným dnem.
Kroužek mladých filatelistů při KF SČF 03-13 Plzeň, působící již 10 let v Saleziánském středisku mládeže v Plzni-Lobzích, uzavřel slavnostní schůzkou dne 24. června 2011 školní rok.
Čeští i slovinští filatelisté dlouho přemýšleli o možném námětu společné česko-slovinské známkové emise.
Vážení kolegové! Někteří členové předsednictva a revizní komise SČF i další přátelé mě požádali, abych vysvětlil moji rezignaci, o které se dočetli nikoliv na stránkách Informací SČF, ale v květnové Filatelii č.5/2011.
Na rok 2012 připravuje AIJP – Mezinárodní asociace filatelistických novinářů, člen Mezinárodní filatelistické federace FIP, oslavy 50. výročí svého založení. Kdy a kde?
  Starší články

Lumír Brendl


Autor o sobě nic více nenapsal.

Reklama

merkur-revue.eu

Lumír Brendl


Autor o sobě nic více nenapsal.