Vysvětlení rezignace Lumíra Brendla

Vážení kolegové!
Někteří členové předsednictva a revizní komise SČF i další přátelé mě požádali, abych vysvětlil moji rezignaci, o které se dočetli nikoliv na stránkách Informací SČF, ale v květnové Filatelii č.5/2011.
Funkci předsedy SČF jsem vykonával déle než 15 let a byl jsem do ní opakovaně zvolen delegáty čtyř valných hromad SČF v letech 1995-2010. Se svou kandidaturou v roce 2010 jsem původně již nepočítal. Na naléhání tajemníka SČF Jaroslava Malečka jsem ji nakonec přijal. Napadání mé osoby ze strany Františka Beneše, majitele Filatelie, spol. s r.o., však trvá téměř rok. Na schůzi výkonného výboru SČF v červnu roku 2010 mne a místopředsedu SČF Víta Vaníčka dokonce obvinil z "komplotu", tj. "na domluvení se na společném spáchání zlého nebo trestného činu" vůči SČF. Kritika pokračovala i po 4. valné hromadě otevřenými dopisy a stanovisky. Vyvrcholilo to jeho elektronickým dopisem členům P SČF a RK SČF ze dne 9. dubna 2011, tj. přesně necelý den před 2.zasedáním předsednictva SČF 10. dubna 2011. Na jeho základě jsem napsal žádost o uvolnění z funkce předsedy SČF. Jen mě mrzelo, že nikdo z těch, kterým byl dopis Františka Beneše určen a kteří o něm na schůzi předsednictva snad věděli, nepronesl na moji obhajobu ani slovo a nad osočováním mé osoby se nepozastavil. Takový nevšímavý postoj jsem nečekal.
Rozhodně nechci, aby mé jméno poškozovalo pověst či postavení Svazu českých filatelistů, jehož jsem členem již 58 let, a proto jsem nabídl svou rezignaci.
Na přímý dotaz místopředsedy SČF Waltera Müllera jsem odpověděl, že jsem připraven i nadále plnit povinnosti člena výkonného výboru i předsednictva SČF a úkoly, které jsem ve SČF přijal.

S pozdravem
Lumír Brendl


Autor: Lumír Brendl | 23. 5. 2011

Komentáře

Ještě k vysvětlení rezignace

Odvedení pozornosti

Obhajoba

sobota

Bez názvu

Přidat komentářZobrazit komentáře