Plzenští mladí filatelisté

Kroužek mladých filatelistů při KF SČF 03-13 Plzeň, působící již 10 let v Saleziánském středisku mládeže v Plzni-Lobzích, uzavřel slavnostní schůzkou dne 24. června 2011 školní rok. Kroužek čítá pět dětí a od počátku jej vede úspěšný vystavovatel a člen KF 03-13 pan Oldřich Pelíšek. Členové kroužku se zabývají především námětovým sbíráním a vystavováním. Školní rok završili účastí v národním kole Filatelistické olympiády v Brandýse nad Orlicí dne 11. června 2011. Ve věkové kategorii Z získal Samuel Soukup 2. místo, v kategorii A Tomáš Prusík 3. místo, v kategorii B Gabriela Soukupová rovněž 3. místo, zatímco v kategorii C zvítězila s nejvyšším počtem 83,5 bodu Karolína Hošková. V individuální soutěži mladých filatelistů České republiky za rok 2010 obsadila krásné 3. místo Sára Soukupová a v soutěži FO 2011 krajských družstev získal Západočeský kraj 2. místo a pomyslnou stříbrnou medaili. Nejúspěšnější členka KMF, Sára Soukupová, složila 25.6.tr. před komisí úspěšně zkoušku a získala 2. stupeň odznaku odborné zdatnosti mladého filatelisty. V létě bude vystavovat svůj exponát s hudební tématikou na světové výstavě PHILANIPPON 2011 v japonské Jokohamě a v říjnu na Evropské výstavě mládeže POLKOWICE 2011 v Polsku.
Lumír Brendl, KF 03-13 Plzeň

Autor: Lumír Brendl | 29. 6. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223