I filatelistická mládež si zaslouží péči i zájem dospělých

Asi před dvěma lety nás magazín Infofila informoval o záslužném působení vedoucího kroužku mladých filatelistů s čestným názvem Fero Horniaka. Byl to Stanislav Dušek ze Znojma. Jeho svěřenci – děvčata a chlapci z jihomoravského města, se výrazně zapsali do kroniky mladých filatelistů v České republice i v zahraničí. Po zásluze byl proto vedoucí KMF Stanislav Dušek za dlouholetou, dobrovolnou, bezplatnou a systematickou práci s mladými filatelisty vyznamenán hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem.

Při práci s mládeží záleží zejména na všeobecných a odborných znalostech i pedagogických schopnostech vedoucích KMF, zda dovedou získat a pak udržet zájem dětí o sbírání známek a filatelistických celistvostí, o zásady jejich shromažďování a rozpoznávání, o budování soutěžních i nesoutěžních výstavních exponátů, o účast v tuzemských filatelistických olympiádách či o účast ve znalostních nebo literárních soutěžích u nás i v zahraničí. Jsem proto rád, že po více než dvou letech si i v Plzeňském kraji jmenovitě město Plzeň, které v roce 2015 bude Evropským hlavním městem kultury, povšimlo záslužné dobrovolnické, neplacené dlouholeté práce s filatelistickou mládeží. Primátor města Plzně se totiž na sklonku roku 2012 rozhodl udělit ocenění ANDĚL roku 2012 vedoucímu KMF 03-13 Plzeň Oldřichu Pelíškovi. Ten již více než deset let vede děvčata a chlapce v kroužku mladých filatelistů, který úspěšně působí při Saleziánském středisku mládeže v Plzni-Doubravce. Pod odborným dohledem a za zájmu a podpory rodičů zde získávají povědomí o filatelii jako kulturní záliby, budují a vystavují filatelistické exponáty a vystavují je na výstavách v tuzemsku i v zahraničí, odkud přivážejí výstavní medaile pozlacené, stříbrné i bronzové. Zúčastňují se i soutěží a setkání evropských mladých filatelistů u nás i v zahraničí a přinášejí radost sobě, svým rodičům i dobré jméno městu Plzni. Proto byl Oldřichu Pelíškovi po zásluze udělen ANDĚL roku 2012 plzeňským primátorem Martinem Baxou na galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni v pátek 30. listopadu 2012. Oldřich Pelíšek je totiž nejen dobrým vychovatelem mladých adeptů filatelie, ale i úspěšným autorem filatelistického exponátu, který věnoval sbírce a představení Revolučních přetisků ČSR na známkách z roku 1945. Aktivně a cílevědomě tak pracuje na sebevzdělávání svém i svých mladých svěřenců.

Jak z uvedení těchto dvou příkladů – a jistě je jich mnohem, mnohem více – vyplývá, nejsou na místě nedomyšlené poznámky některých funkcionářů SČF o tom, že mladí filatelisté jsou jen předmětem zájmu krátkého, přechodného období, a mělo by se na nich i v ročním finančním rozpočtu SČF poněkud šetřit. Jenže, jde přece o investici do budoucna. A ta se může vrátit. Potvrzují to přece publikované zkušenosti z Německa, Polska, Francie, Španělska, Itálie i z Chorvatska. Proto bychom ani my, v České republice, neměli zájem o práci s mladými filatelisty stavět na okraj zájmu, či se jí dokonce vzdávat, aniž jsme se jako ve výše jmenovaných zemích přesvědčili o opaku. Snad přece stále platí ono snad ne již tak zastaralé úsloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. Věřím, že to platí i v té naší filatelii.

Autor: Lumír Brendl | 7. 1. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223