Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč

Zpravodaj 4/2003: Česká pošta, s.p. – partnerem filatelistů

Píšeme novodobou historii. Po rozdělení Československa v roce 1993 došlo i k zániku Československé pošty a vzniku České pošty a Slovenské pošty. Zřizovatelem České pošty, s.p. bylo ještě nedávno Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Od 1. 1. 2003 bylo naší vládou zřízeno nové Ministerstvo informatiky, do jehož kompetence spadá i Česká pošta. Protože jsem se v několika mých článcích v minulém Zpravodaji spletl a uváděl, že: "Česká pošta vydala novou známku ...", musím tedy dnes uvést věci na pravou míru. Emisní známková činnost je opět výsadní záležitostí zřizovatele, tedy v současných podmínkách výše jmenovaného Ministerstva informatiky, je správné tedy uvádět, že: "Ministerstvo informatiky vydalo novou výplatní známku ...". To že výroba, distribuce a použití je již věcí České pošty, je logické. No a protože právě tato instituce má všechno na starosti, rozhodl jsem se, že Vám, čtenářům Zpravodaje Společnosti SČSZ tuto instituci trochu přiblížím. Záměr určitě užitečný, protože vysvětlit, co všechno předchází tomu, než se nová známka objeví na poštovní přepážce, bude pro řadu čtenářů (a i pro mne) něco nového. Jenže stát se editorem Zpravodaje a přitom neznát souvislosti filatelistického světa by mohlo přinést řadu omylů, začal jsem číst časopisy profesionální, abych se lépe orientoval a přitom zjistil, že mne již předběhl náš významný kolega, filatelista a vynikající publicista, pan Miroslav Langhammer. Jeho články v časopisu Filatelie seznamují vcelku podrobně čtenáře tohoto měsíčníku s jednotlivými odděleními pošty, které mají s filatelií něco společného. Jelikož by bylo dle mého názoru hloupé opisovat tyto články, řekl jsem si, že i přes tuto skutečnost od svého záměru neustoupím a čtenářům Zpravodaje nějaké informace předám ze svých zdrojů, protože nevím, kolik členů naší Společnosti je zároveň členy Klubu filatelie, tedy čtenářů časopisu Filatelie.

Logické by bylo na úvod představit nejprve "špičku ledovce", tedy někoho z Ministerstva informatiky, dále vedení GŘ České pošty, s.p. a dále všechna oddělení pošty, které se filatelii a výrobě známek věnují, ale některé cíle jsou mi přeci jenom vzdálené, budu se muset spokojit s některými informacemi již někde zveřejněnými, protože požádat o rozhovor někoho z ministerstva obnáší již značnou dávku zkušeností profesionálního žurnalisty, kterým nejsem a navíc by mi mohlo být řečeno, že nedávno již rozhovor vedl právě zmíněný kolega Langhammer, tak naco se opakovat. Navíc některá oddělení jsou pro běžného sběratele lákavější, těm bych se chtěl věnovat podrobněji, budeme se muset vyzbrojit značnou dávkou trpělivosti, neboť někde mám již slíbené rozhovory, ale na pozdější termíny vzhledem k pracovní vytíženosti vedoucích daných oddělení. Pokusím se tedy nyní o jakýsi stručný přehled na něž budou navazovat články s názvem "Povídal jsem si s ..." no a na místo teček bude vždy uvedeno jméno toho, kdo má určitý úsek výroby známek na starosti.

Nyní zpět na začátek novodobé historie. Píše se rok 2003 a je ustanoveno nové Ministerstvo informatiky.

Zpravodaj 4/2003: Česká pošta, s.p. – partnerem filatelistů


Toto je nový ministr – pan Vladimír Mlynář, který řekl: "Cílem ministerstva je přispět k tomu, aby naše země úspěšně obstála v globální světové konkurenci 21. století." Ministerstvo usiluje celkem o tři věci: vybudovat funkční e-governement, který umožní občanům rychlou a jednoduchou komunikaci se státem, vytvoření podmínek pro rovnou konkurenční soutěž na telekomunikačním trhu a pomoci co nejvyššímu počtu lidí k co největší dostupnosti a znalosti komunikačních technologií.

Druhá část cíle nového ministerstva je asi nejvíce na očích nás všech. Můžeme v současné době pozorovat boj o zákazníka telekomunikačních služeb nejen mobilních operátorů ale i pevných linek, Česká pošta ztratila monopol na doručování balíků, zůstal jí jen monopol na listovní zásilky do hmotnosti 350 g.

Když se podíváme do organizačního členění ministerstva, zjistíme, že Odbor poštovních služeb je součástí Sekce 6 – Elektronických komunikací a poštovních služeb. Pro nás filatelisty je důležitý především tím, že zajišťuje agendu spojenou s vydáváním poštovních známek. Zajišťuje také vydávání Poštovního věstníku. Když jsme u známek, je třeba vědět, že toto ministerstvo bude v blízké budoucnosti svolávat mezirezortní komisi, která má na starosti emisní plány českých známek – tedy skupinu lidí, která rozhodne o tom, které náměty se na známkách objeví v roce 2005. Emisní plán na rok 2004 je již známý, tento schválila komise ve složení pod vedením bývalého ministerstva Dopravy a spojů. Z dobrých zdrojů vím, že se komise v působnosti nového ministerstva ještě nesešla a tak uvidíme, čím nás filatelisty v budoucnu překvapí. A tady je první důležitá informace. Zde, v působnosti mezirezortní komise, se nová známka rodí. Komise rozhodne, jaký námět je v daném období pro Českou republiku důležitý z hlediska propagace, kulturních výročí, politických událostí atd. Zde se také pravděpodobně rozhoduje, jaké nominální hodnoty budou na známkách použity. Až mi bude známé profesní složení této komise, dozvíte se to právě v nějakém z příštích článků "Povídal jsem si s ..." Když jsem se díval na poslední Poštovní věstník č. 10, tedy z měsíce října 2003, byl pod ním podepsaný stejný člověk, jako pod emisním plánem českých známek. Náměstek ministra informací ČR, Prom. mat. Jaromír Šiška, CSc. Vede odbor poštovních služeb ministerstva a tento odbor sídlí na adrese Havelkova 2 na Praze 3. Myslím si, že více o tomto ministerstvu není třeba psát. Víme že existuje, víme že se podílí na emisních plánech poštovních známek a celin a v běžném životě filatelisty na něj asi jen tak nezavítáme. Můžeme jen doufat, že i do nové meziresortní komise pro emisní plány českých známek bude přizváván zástupce filatelistů, aby tak mohl tlumočit naše přání a posuzovat předložená témata z pozice filatelie a to maximálně zodpovědně.

No a dostáváme se konečně k České poště, s.p. Tato instituce je mimo jiné pověřena výtvarným ztvárněním, realizací výroby, ale také distribucí poštovních známek.

Začneme opět na začátku. Úkolem každé poštovní správy, tedy i té naší, je přepravovat zásilky na území konkrétní země prakticky odkudkoliv kamkoliv. Z hlediska ekonomického je takové celoplošné pokrytí republiky složitým oříškem. Mezi velkými městy je převážení a doručování zásilek výhodné, zato v obcích s několika domky se příliš nevyplatí. Proto existuje výhrada z konkurenčního prostředí – výhradní právo na přepravování určitého typu zásilek, které je ale na druhé straně vyváženo povinností zajišťovat celoplošné poštovní služby. Tedy i tam, kde se to ekonomicky nevyplatí. Přestože se dá hovořit o monopolním postavení, nemá to pošta jednoduché, protože kromě klasického psaní stále více lidí posílá krátké textové zprávy - SMS - prostřednictvím mobilních telefonů, stoupá i přenos elektronickou poštou – e-mailem. Přeprava balíků je ekonomicky výhodná, proto se v této komoditě vytvořila docela slušná konkurenční nabídka. Namátkově vybírám: společnost Toptrans, PPL, Ish, Deutsche post, RAWI expres, Edis, DPD, ale zkuste si nechat něco poslat. Já mám s několika takovými společnostmi zkušenosti. Je pravda, že přeprava u nich je většinou realizována do 24 hodin, což se u klasické přepravy poštou říci nedá, ale nemusíte balík tak důsledně zabalit, převazovat provázkem, adresu psát na předepsané místo, tyto "výhody" ale na druhou stranu musíte zaplatit a to o dost více, než na poště. Tomu spíše odpovídá služba EMS – expresní zásilka, ale ta musí být pouze v předepsané krabici a řídí se opět určitými předpisy.

Česká pošta oslavila nedávno desáté výročí existence. Trvání této tradice krátce zhodnotil její generální ředitel – pan Ing. Jan Přibyl.

Zpravodaj 4/2003: Česká pošta, s.p. – partnerem filatelistů


Od počátku se pilířem strategie pošty stalo vyvážené hospodaření. Vydělané peníze investují do lidí, techniky, vybavení budov. České poště se podařilo vybudovat přepravní a logistickou firmu, která je zisková, tedy není dotovaná státem, což se o jiných poštovních správách ve světě říci nedá. Došlo k zásadnímu posunu v kvalitě služeb, rychlosti a spolehlivosti přepravy.

"Netvrdím, že není co zlepšovat, ale je zcela zřejmé, že v uplynulých deseti letech jsme učinili velký krok kupředu. Zvýšila se produktivita, rozšířili jsme služby, zbavili se zátěže minulosti a vytvořili moderní, funkční podnik."

My - filatelisté - přejeme České poště hodně úspěchů do dalších deseti let.


Autor: Josef Fronc | 20. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč
Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč