Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

  • Cena: 1116 Kč

Zpravodaj 3/2004: Známky pod drobnohledem - 2

Do druhého dílu seriálu přispěl svými nálezy nejvíce pan Strupl z Plas. Několikrát jsem minule použil nesprávně z Plasů, za což se omlouvám. Dnes se pozastavím i u známek tištěných po roce 1945, neboť jich pan Strupl několik zaslal, abychom se společně podívali do svých zásob, zda se některé zajímavosti neopakují a tím pádem by se jednalo o systematické vady. Doporučuji každému specialistovi, aby si známku s takzvanou VV nejprve důkladně prohlédl pomocí lupy, proti intenzivnímu světlu, eventuálně ji ukázal kolegům v mateřském klubu. Ukázka zaslané známky Pofis 449 se nejprve jevila jako nedotisk OTr barvy. Po prohlídce a patřičném zvětšení je průkazné, že se nejedná o VV, nýbrž o mechanické poškození. Z onoho místa je odtržena slabá vrstva papíru s barvou, což je patrné proti světlu. Známka se zřejmě slepila s jinou známkou a po násilném oddělení došlo k takovémuto poškození.

Zcela odlišná situace je u známky Pofis 474, ačkoliv se na první pohled jedná o stejnou věc. Zde není patrné žádné poškození papíru. Jedná se o nahodilou VV způsobenou nedotiskem HT barvy. Pěkné. Na hlubotiskovém válci ulpěla nějaká nečistota, ta zapříčinila, že se barva nepřenesla na známkový papír. Stírací zařízení při dalším nánosu barvy nečistotu zřejmě setřelo, proto tuto vadu asi na jiném PA známek pozorovat nebudeme.

Zpravodaj 3/2004: Známky pod drobnohledem - 2


Přesto prohlédněte své zásoby, zda někdo nenalezne nedotisk barvy na známce vydané ke 100. výročí zrušení poddanství od Janko Alexyho. U zaslané známky nebylo možné identifikovat ZP.

Zpravodaj 3/2004: Známky pod drobnohledem - 2


U známky Pofis 628 můžeme spolehlivě určit datum tisku – 22. ledna 1952 (je zajímavé, že tehdy se známky tiskly jen několik dní před dnem vydání, zde 30. ledna, dnes je to i několik měsíců předem). Pan Strupl upozorňuje na tmavou skvrnku vedle perforace. Dle mého pozorování se jedná o skvrnu černé barvy (barva OTr je modrá), proto se domnívám, že jde o skvrnu způsobenou tiskařskou barvou datumovníku, je také černá. Přesto raději zkontrolujte a eventuálně potvrďte tento nález. Tato drobná VV dokumentuje určitou fázi výroby.

Zpravodaj 3/2004: Známky pod drobnohledem - 2


Na známce Pofis 696 je zřetelná svislá čárka přetínající horní rámeček známky, zasahující do prvního písmene "K" názvu ČESKOSLOVENSKO. Je ve stejné barvě jako barva hlubotisku a může jít o vadu systematickou. Pan Strupl nedovede určit ZP ani PA, proto prohlédněte své zásoby.

Zpravodaj 3/2004: Známky pod drobnohledem - 2


Známka Pofis 793 vykazuje VV v podobě svislé rysky pod pravým okrajem písmene "Č" slova ČESKÉ. Ani zde není určeno ZP a PA, proto prohlédněte své zásoby a potvrďte tento nález. Obdobné DV nacházíme u této emise u všech hodnot, tato prozatím v literatuře uvedena není.

Zpravodaj 3/2004: Známky pod drobnohledem - 2


Pan Strupl zaslal ještě několik známek, na kterých jsou "skvrny". Jednalo se vždy o vady papíru, které byly popsány dříve.

Pozor si také dávejte na známky odlepované z korespondence i když bez razítek. Přestože jsou známky dobře čitelné, může se stát, že při "koupání" se papír známky mírně poškodí a následně to svádí k tomu, hledat v takovém poškození VV. I takové známky zaslal pan Strupl k posouzení. Za všechny nálezy děkujeme a již nyní se těšíme na další, i když ne všechny jsou k otištění. Bádejte a prohlížejte, neboť doba pro dokonalé odhalení veškerých VV již nastala. Další díly Monografie československých známek se chystají a tak bude vhodné zařadit do nich co nejvíce poznatků.

V závěru této rubriky si dovolím ukázat ještě jednu výrobní vadu. Tentokráte se vztahuje k ofsetovému tisku z roku 1964, kdy byla vydána emise Lesní a zahradní ptactvo. Na části nákladu se u známky Pofis 1402 vyskytují na neurčeném ZP červené a modré body. Patrné jsou zejména v okolí vejce a před hrudí žluny zelené. Ofsetové emise z tohoto období jsou velice zajímavé a zasloužily by si dle mého názoru více pozornosti.

Zpravodaj 3/2004: Známky pod drobnohledem - 2


Autor: Josef Fronc | 2. 12. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč
Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč