Zpravodaj 2/2004: Víkendové setkání Československé filatelistické společnosti ve Velké Británii

Československá filatelistická společnost ve Velké Británii byla znovuzaložena v roce 1953 a minulého roku tedy oslavila 50. výročí znovuobnovení své činnosti. Jednou z akcí oslavujících tuto příležitost byla víkendová konference v anglickém městě Leeds v hrabství Yorkshire v září 2003. Místem konání byl pak starobylý palác Hinsley Hall.

Akce začala v pátek večeří a velmi zajímavou přednáškou o českých poštovních razítkách a pohlednicích z doby rakousko-uherské monarchie.

Hlavním dnem konference byla sobota. Dopoledne byla přednáška o čs. vlakové poště, následovaná seminářem o poštovních sazbách. Během semináře byly diskutovány poštovní sazby z let 1938 -1945 a čs. letecké sazby. Odpoledne probíhaly dvě hlavní akce: první z nich byly soutěže George Pearsona (exponáty čs. fil. materiálu z let 1918 -1939) a France Pettitt Salvera (exponáty čs. materiálu vydaného po roce 1945).

Další akcí byly přednášky doplněné ukázkami ze sbírek přednášejících členů společnosti. Mezi diskutovanými tématy pak můžeme najít např. Sokol, polní pošty, německá směrovací čísla v době 2. světové války, poštovní historie Olomouce, atd. Velmi přínosné pro posluchače bylo, že přednášející pouze nepředstavovali svůj materiál, ale umožnili prohlídku fil. literatury vztahující se k tématu. Toto byla velmi zajímavá možnost pro mne jako českého sběratele, jelikož jsem objevil zahraniční publikace (anglické, německé), které by byly velmi užitečné i pro naše sběratele.

Druhý den byl ukončen společnou večeří a filatelistickým příběhem vyprávěným na albových listech v totálně nesrozumitelném yorkshirském dialektu. Těchto večerních akcí se mimo sběratelů účastnili i jejich partneři a rodinní příslušníci.

Poslední den pokračovaly přednášky, k vidění a slyšení byly příspěvky např. se zabývající čs. známkami z let 1918 – 1939 (obsahující mimo jiné originální návrh Mistra Obrovského na známku Hospodářství a věda, či nefilatelistický doporučený dopis vyfrankovaný legionářskou emisí 1919 a zaslaný do Británie), protektorátní a slovenské známky z doby 2. světové války, či poštovní historií východního Slezska. Tato příjemná filatelistická akce byla pak ukončena společnou fotografií a obědem všech účastníků a jejich partnerů.

Akce byla příjemná nejen pro vysokou kvalitu všech přednášek a exponátů, ale zejména pro zajímavé diskuse s dalšími účastníky a možností potkat nové lidi. Účastnili se jí sběratelé z Británie, Norska a ČR.

Jako velmi dobrým se ukázal nápad pozvat na ní i hostující řečníky z okruhu předních místních i celobritsky významných filatelistů, který otevřel tuto akci i nečlenům společnosti. Pro mne jako českého sběratele bylo příjemným překvapením, že společnost vyrábí pro své členy zvláštní klubové kravaty a odznaky, které stylově doprovází důležité události života společnosti.

Setkání bylo dobrou možností, jak získat filatelistický materiál do sbírky, protože během celého pobytu šlo zakoupit množství celistvostí za speciální zvýhodněnou "víkendovou cenu".

Zpravodaj 2/2004: Víkendové setkání Československé filatelistické společnosti ve Velké Británii

Jedna ze zakoupených celistvostí: dopis odeslaný v roce 1947 z ČSR do Tangajniky vyfrankovaný známkou sv. Vojtěch 2 dny po jejím vydání.


Další obdobná akce bude uspořádána v roce 2005. Více informací o společnosti a její činnosti můžete najít na webové stránce:

http://www.cpsgb.freeserve.co.uk

Autor: Lubor Kunc | 21. 10. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223