Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč

Zpravodaj 1/2006: Částečné tiskopisy

Tiskoviny, též tiskopisy, jsou zvláštní poštovní zásilky do váhy 2 kg, které pošta zvýhodňovala nižší sazbou. Zvýhodnění bylo motivováno skutečností, že zasilatel podával vždy větší množství zásilek. Jejich historie na našem území má tradici v R-U monarchii, kdy bylo po vzniku ČSR výplatné 3 h převzato i pro československý poštovní provoz.

Zpravodaj 1/2006: Částečné tiskopisy

Tiskovina mohla obsahovat ručně psanou pouze adresu, ostatní informace musely být tištěny a rozmnoženy. Musela být na lístku nebo v otevřené obálce, aby mohl být poštou zkontrolován soulad obsahu tiskoviny s podmínkami.

Od 1. 10. 1925, tj. v V. tarifním období (TO), pošta zavedla dva druhy tiskovin, a to úplné, kde bylo možno dopsat na tisk pouze adresu a částečné, u kterých bylo možno dopsat do předtištěných kolonek až pět údajů. Sazby za „částečné tiskoviny“ byly následující:

- od 1.10. 1925 do 31. 7. 1926 20 h do váhy 50 g + 10 h za každých dalších 50 g,
- od 1. 8. 1926 do 28. 2. 1937 (konec V. TO) 30 h do váhy 50 g, 40 h do váhy 100 g + 20 h za každých dalších 50 g,
- od 1. 3. 1937 do 15. 3. 1939 (VI. TO) 30 h do váhy 50 g a nad 50 g stejná sazba jako pro úplné tiskoviny.
Z uvedených sazeb vyplývá, že jedno známkové frankatury 30h v V. a VI. TO mohly být pouze u částečných tiskovin.
Dále uvádím 4 příklady dokumentující tento druh poštovního provozu.
Obr. 1 – částečný tiskopis (označený razítkem) z Ústí nad Labem do Prahy, podaný dne 3. 9. 1926.
Použita známka 30 h emise Holubice, Pofis č. 150
Obr. 2 – částečný tiskopis (v předtištěné obálce) z Brna do Prahy, podaný dne 10. 2. 1928.
Použita známka 30 h Pernštejn, Pofis č. 210
Obr. 3 – částečný tiskopis z Chřibské do Mnichova Hradiště, podaný dne 24. 11. 1928. Použita známka 30 h emise 10. výročí ČSR, Pofis č. 233
Obr. 4 – částečný tiskopis z Podmokel do Záhřebu, podaný dne 26. 1. 1937. Použita známka 30 h Státní znak, pofis č. 252.

Zpravodaj 1/2006: Částečné tiskopisy

Použití jedno známkových frankatur 30 h na částečných tiskopisech, zvláště takto označených, je jistě zajímavou součástí poštovního provozu v V. a VI. TO první republiky.

Zpravodaj 1/2006: Částečné tiskopisy

Tímto textem původní článek Pavla Švejnara končí, ovšem vzhledem ke čtyřem přiloženým obrázkům nám vznikl vedle nich prostor, který jsem nechtěl nechat prázdný. Hodilo by se proto zveřejnit pár slov o autorovi. Služebně starší čtenáři autora článku znají z dřívější jeho publikační činnosti ve Zpravodaji. Na jaře 2004 na vlastní žádost ukončil působení ve VV Společnosti. Působí jako člen redakční rady časopisu Filatelie, kde publikuje své články převážně z oblasti poštovního provozu a historie. Ostatně do této kategorie spadá i dnešní článek.

Zpravodaj 1/2006: Částečné tiskopisy

Stručně o autorovi: Pavel Švejnar (57), profesně se zabývá přenosem elektrické energie a řízením elektrizačních soustav. Oblast jeho sběratelského zájmu zahrnuje známky a celistvosti ČSR a České republiky. Jeho prozatím poslední článek v časopise Filatelie č. 12/2005 je zaměřený na poštovní použití služebních známek, které na území Československa sloužily k vyplácení poštovních zásilek vybranými státními úřady, soudy a dalšími institucemi. Na našem území měli poměrně krátkou a zvláštní historii, proto doporučuji zájemcům si toto číslo časopisu Filatelie obstarat a s textem článku se blíže seznámit.
JoF.


Autor: Pavel Švejnar | 22. 1. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč
Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč