Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, zvýhodněný komplet (742), 10x desky, 10x archivní box,

Československo 1945-92, zvýhodněný komplet-plná verze (742 listů) + 10 ks desek se zlatotiskem a archivními boxy (zaplatíte pouze 9 ks desek a archivních boxů a 1 desky a 1 arch.box získáváte zdarma)

  • Cena: 12143 Kč

Zpravodaj 01/2010: II. Gratulační kytice (kat. 459) - tisková chyba

Výplatní poštovní známky s kupony určenými pro přítisk bývají tištěny v několika nákladech. Počet nákladů je přitom závislý na zájmu o danou známku (čím větší je zájem, tím více je nákladů) a současně na počtu známek vytištěný v jednotlivých nákladech (čím více vytištěných známek v jednotlivých nákladech, tím nižší je celkový počet nákladů). Čím větší je počet nákladů, tím větší je možnost výskytu různých odchylek a vad. Nejčastěji se setkáváme s výraznými odstíny barev – např. u 10,- Kč Gratulační kytice jsou výrazné rozdíly u červené barvy (viz minulý článek).

Výplatní známka 10,- Kč, Gratulační kytice (kat. 459) byla vydána v roce 2006. V ná-sledujícím roce 2007 byla vydána výplatní známka 11,- Kč, Gratulační kytice (kat. 511). Tyto známky spojuje shodný námět, přičemž provedení obrazu známky je naprosto shodné. Odlišná je pouze nominální hodnota známky a letopočet uvedený u levého okraje známky. Tato shodnost obrazu známek byla důvodem tiskové chyby ze strany tiskárny, která zřejmě při dotisku známky 10,- Kč Gratulační kytice omylem použila předlohu pro známku 11,- Kč Gratulační kytice. Tak došlo k tomu, že u prozatím posledního dotisku je uveden chybný rok. Místo údaje „2006“ je chybně uveden rok „2007“ (viz obrázek – chyba je zakroužkována).

Zpravodaj 01/2010: II. Gratulační kytice (kat. 459) - tisková chyba

Tato tisková chyba tedy byla zapříčiněna hned několika faktory;
výplatní známka byla vytištěna v několika nákladech,
k tisku jednotlivých nákladů známek s kupony určenými pro přítisk zřejmě bývají vždy zhotovovány nové formy,
předmětné známky mají naprosto shodný obraz (odlišná je pouze nominální hodnota a rok).
Takto shodný obraz najdeme již jen u známek Růže nad Prahou (kat. 354 a 380), u nichž je ale uveden stejný rok 2003. U ostatních známek (např. Brána s pávem, kat. 424 a 544) je již obraz natolik upraven, že u nich k výše uvedené chybě nemůže dojít.

Určitou otázkou je, jak tiskovou chybu zařadit podle filatelistické terminologie. Podle mého názoru se nabízejí dvě možnosti;

1) Typ
Podle stávající definice se nejedná o typ, jelikož rozdíl v kresbě známky nevznikl záměrně. Tato podmínka je součástí definice typu (viz Zpravodaj č. 78 z roku 1998). Nutno podotknout, že tato definice typu není respektována a ani nikým prosazována. V případě starší verze definice typu (zde není uvedena podmínka záměrně vzniklého rozdílu v kresbě známky) by zřejmě šlo známku do typu zařadit.

2) Odchylka v obrazu a kresbě známky

Definice odchylky je tak široká, že dle mého názoru lze předmětnou tiskovou chybu považovat za odchylku.

V době, kdy jsem tento článek psal (leden 2010), byly UTL s tiskovou chybou stále k dostání, a to za 188,- Kč na pracovišti POSTFILA (Ortenovo náměstí, Praha), které přítisky zhotovuje. Zda se i v budoucnu setkáme se známkami s podobnou tiskovou chybou, to již záleží na České poště, s.p. a především na pečlivosti a důslednosti pracovníků tiskárny. Pouze pro členy společnosti je UTL s tiskovou chybou aktuálně k dostání v nabídkové službě.


Autor: Rudolf Oppolzer | 21. 9. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři 1. dívky

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři první dívky

  • Cena: 189 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč