Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč

Specializované katalogy a Sborníky článků

Když je o dané studované problematice dostatek podložených informací, domluví se určitý kolektiv autorů na vydání specializované příručky. I zde je nutné rozdělit publikační činnost na období při "Komisi sběratelů SČSF" – který byl součástí společenských organizací Národní fronty, dotovaný ze státního rozpočtu. A na činnost při současné Společnosti SČF, která je samofinancující se společností – tedy příspěvkovou organizací existující převážně z členských příspěvků členů.

Hlavně tato skutečnost se odrazila v publikační činnosti, kdy bez sponzorů není možné prakticky publikovat v přiměřených podmínkách vyhovujícím současné členské základně. Vydat kvalitní barevnou publikaci za rozumnou cenu je skoro nemožné. Proto převážná část vydaných publikací je distribuována mezi členy formou subskripce.

Mimo klasických publikací z řady Monografie bych rád vyzdvihl "Příručku pro sběratele československých známek a celin" vydanou SČSF k 20. výročí založení SČSF a navazující čtyři čísla "Sborníků článků o československých známkách". Které byly vydány při Komisi československé známky SČSF.

Specializované katalogy a Sborníky článků


Tyto významné publikace pro filatelisty – specialisty jsou jakýmsi "Slabikářem" či "Ottovým naučným slovníkem" pro každého, kdo by se chtěl ve známkové tvorbě Československa dobře orientovat. Komise československé známky pod vedením tehdejšího předsedy Aloise Duška učinila velmi významný počin. Alois Dušek vedl autorský kolektiv i při vydávání "Sborníku článků o československých známkách", kde byly zveřejněny opět velmi zajímavé informace a také přehled československých známek, který přímo navazoval na Příručku pro sběratele československých známek a celin.

Specializované katalogy a Sborníky článků


Na obrázku vidíte Sborník článků s číslem 2, tedy druhé úspěšné pokračování, opět vydané při Komisi československé známky pod vedením Aloise Duška. Redakční rada tehdy pracovala ve složení: Ing. Karásek, Ing. Pittermann (odpovědný redaktor) a Ing. Šťástka. Odborné články lektorovali: Ing. Karásek, Ing. Pittermann a František Žampach. Na příručkách spolupracovali: POFIS Praha, KV SČF Jihomoravského kraje, KF 06 - 16 a KF 06 – 101 Brno.

Tento záměr – vydávat odborné články pro filatelistickou veřejnost nezměnil ani vývoj vnitropolitických událostí v Československu po listopadu 1989. V roce 1990 vychází Sborník článků č. 4, tentokráte pod vedením nového předsedy Komise – Ing. Františka Hutyry. Přílohou tohoto čísla sborníku byl příležitostný tisk zvětšeniny zkusmého tisku známky T. G. Masaryk z roku 1920 v nákladu 3500 ks.

Změny, které postihly celou bývalou Národní frontu se podepsaly i na SČSF. Nejvíce tyto změny byly cítit v oblasti ekonomické. Nedostatek finančních zdrojů způsobil, že pokračování oblíbeného sborníku uvidělo světlo světa až v roce 1993. Tedy v době, kdy již tři roky pracovala Společnost sběratelů ČS známek, opět pod vedením Františka Hutyry. Na vydání se podíleli tentokráte finanční sponzorské dary našich obchodníků – jmenovitě pánů Mgr. Ing. Františka Beneše, Dr. J. Trojana, Vl. Kováře, Ing. Weissensteina, J. Klima a Ing. Petra Bláhy. Ačkoliv obsahově byl tento sborník opět na velmi dobré úrovni, mě osobně v něm chyběla část "Dodatek ke specializované příručce pro sběratele československých známek a celin za roky 1990 až 1992". Neuvědomuji si, že by někde jinde tato část dodatku vyšla a vidím tak dluh, který by mělo současné vedení Společnosti napravit.

Po rozdělení Československa na samostatné státy publikační činnost nezaostala. Společnost v roce 1995 vydává "Specializovaný katalog známek a celin České republiky" za období 1993 – 1995, který měl záhy po sobě dodatek za rok 1995 a 1996.

Specializované katalogy a Sborníky článkůV této době se také oproti dřívější době podstatně zvýšil počet zájemců o DV na českých známkách. Období 1945 – 1992 tím, že platnost těchto známek v poštovním provozu skončila, přestalo být méně zajímavé (i když stále není studium – monografie – dokončené) a sběratelé se vrhli na známky nové, které začali ihned od počátku bedlivě pozorovat. O sbírání DV a ostatních sběratelsky zajímavých anomáliích si budeme povídat v jiné části stránek Společnosti.


Autor: Josef Fronc | 20. 6. 2003

Komentáře

Bez názvu

RE: sborníky článků

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč
Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

  • Cena: 459 Kč