Autoři - Jiří Sedlák

Reklama

merkur-revue.eu

Autor - Jiří Sedlák

Také dnes pokračujeme seriálem o zajímavých celistvostech, dnes otiskuji díly dva a současné opět vyzývám ostatní čtenáře, aby se podělili o své celistvosti s ostatními čtenáři.
Výstava ve Schleizu se koná a 27. – 29. dubna 2012. Je potvrzeno, které exponáty z České republiky nás na této výstavě budou reprezentovat:
Pro náš Zpravodaj připravujeme další seriál článků o českých celistvostech, který bude mít na 50 dílů (bude také hodně záležet na vašich příspěvcích). Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu exponátů české republiky na výstavách je třeba více pozornosti věnovat právě těmto celistvostem.
Ustupující německá armáda byla ještě v Čechách a na Slovensku již vycházely první česko-slovenské známky. Obdivuhodné na tom je, že v době válečného chaosu, změn a velkých přesunů, pošta vůbec fungovala.
Mezi další aktivní členy studující košické známky patří také pan Karel Fischer z Kanady, který nás upozornil na situaci...
ArGe je naše bratrská organizace v Německu sdružující sběratele českých a československých známek.
Na výstavě Brno 2005 byly jednorámové exponáty hodnoceny zcela novým způsobem. Tyto exponáty jsou úžasnou šancí i pro začínající filatelisty
O mezinárodní spolupráci odborných společností SČF a zahraničními sběrateli československých známek jsme již na stránkách Zpravodaje informovali v roce 1997.
  Starší články

Jiří Sedlák

Email


Autor o sobě napsal:
Více o autorovi se dozvíte v tomto článku.

Reklama

merkur-revue.eu

Jiří Sedlák

Email


Autor o sobě napsal:
Více o autorovi se dozvíte v tomto článku.