Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj 3/2004: Spolupráce mezi ArGe a SSČSZ

O mezinárodní spolupráci odborných společností SČF a zahraničními sběrateli československých známek jsme již na stránkách Zpravodaje informovali v roce 1997. V tomto roce byla podepsána úmluva o spolupráci se členy sdružujícími se ve společnosti Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei e.V. im Bund deutscher Philatelisten e.V., zkráceně ArGe. tato společnost je obdobou naší Společnosti v Německu, je velmi dobře organizována a jejím členem se může stát prakticky každý filatelista z ČR, nebo SR, který má zájem o velmi zajímavé informace týkající se československých, českých a slovenských známek, celin a celistvostí. I tato společnost vydává svůj časopis s názvem "Forschungs-berichte aus der tschechoslowakei philatelie", kde jsou publikovány velmi zajímavé články, které se zabývají našimi známkami a některé články ze specializované filatelie mohou být dokonce vzorem badatelské činnosti pro naše členy.

10. dubna 2004 jsem se setkal se současným předsedou společnosti ArGe panem Hartmutem Liebermannem na 1. oficiálním setkání předsedů obou společností v Praze. Jelikož jedním z cílů naší Společnosti je poskytovat informace pro naše členy, chceme proto také prohloubit spolupráci s členy ArGe. Jménem naší Společnosti jsem s panem Liebermannem uzavřel následující protokol, uvádím pro informaci volný překlad, respektive výběr bodů týkající se členů naší společnosti:


  • zástupci obou Společností se budou setkávat minimálně dvakrát ročně


  • poskytneme si vzájemně výměnu publikací a dalších informací


  • členové Společností budou včas informováni o pravidelných setkání, aby se jich mohli účastnit


  • důležitým bodem naší spolupráce je právě letošní setkání ČESKOSLOVENSKÝ SALÓN ArGe od 29. - 31. 10. 2004 u příležitosti mezinárodního známkového veletrhu v Sindelfingenu. Členové naší Společnosti jsou tímto zváni na oficiální setkání večer 29. 10. 2004


  • bude dána příležitost našim členům představit část svých sbírek přímo na této výstavě, takže naše Společnost může připravit až 10 exponátů pro tuto příležitost



Vzpomínám si na pravidelné výlety do Sindelfingenu, které organizoval především Ing. Moliš, kde jsme na místní burze kupovali neskutečně levné celistvosti např. z období měnové reformy a dalších atraktivních období Československa. Pokud hledáme zajímavé celistvosti adresované do zahraničí, je tato cesta tou nejlepší příležitostí, neboť celistvosti zpravidla zůstávají v místě určení.

Doporučuji našim členům vystavujícím na výstavě Žďár 2004, aby své exponáty vystavili na Československém salónu ArGe v Sindelfingenu a ostatním členům, aby zvážili svoji účast na této zásadní akci v rámci mezinárodní spolupráce.


Autor: Jiří Sedlák | 26. 12. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář