Zpravodaj 1/2008: Pozor na košické celistvosti

Ve Zpravodaji č. 4 z roku 2006 jsem uveřejnil článek o košických celistvostech. Ihned se ozval pan Ing. Miloslav Fencl z Pardubic, aby mě upozornil na chybu ve výplatném košických celistvostí. Už desítky let stále katalogy opisují chybný údaj. Správné výplatné za doporučenou službu na Slovensku bylo v poválečném období Kč 4,- a ne Kč 3,-, jak už desítky let uvádějí odborné katalogy.

Oceňuji aktivitu Ing. Fencla, který si výsledky svého studia nenechává pro sebe a poskytuje své informace i ostatním sběratelům formou našeho časopisu. Podrobný článek o výplatném připravuje náš člen Dr. Zdeněk Koupal. Teď je také třeba, aby si autoři katalogů tuto situaci uvědomili a změny včas zapracovali do příštího vydání.

Mezi další aktivní členy studující košické známky patří také pan Karel Fischer z Kanady, který nás upozornil na situaci, kdy se na našich burzách objevují mache košických celistvostí. Jedná se o dopis vyplacený ve většině případů pěti známkami Londýnského vydání č. 387 5h a doplatné je uhrazeno jednou Košickou známkou č. 354 2K v kombinaci s doplatními známkami tehdejšího Slovenska.

Dopisy jsou odesílány z různých míst (Torňala, Čaňa atd.) do Košic na adresu Košice poste restante. Doplatní známky měly prodlouženou platnost, na poštách jich bylo dost a nebyl tedy důvod komplikovaně skládat hodnotu ze dvou emisí. Tyto udělané celistvosti jsou posílány z různých míst, ale rukopis je stále stejný. Také období jsou různá a spadají do druhé poloviny roku 1945. Na našich aukcích se těší docela dobrému zájmu a cenové relace dosahují od Kč 1.000,- do 5.500,-, což je značně vysoká cena, protože se jedná o přímo vzorové mache.

Chronologicky uvedu některé aukce, kde se tyto celistvosti vyskytovaly:

17.2.2002 aukce Tribuna Stamp Copany USA
výplatné: 1 kus známky č. 387 Londýnské vydání 5 h, 2 kusy zn. 388 10 h Londýnské vydání + doplatné zn. č. 354 + 2 doplatní zn. Slovenska.
odesláno 19.IX.45 z pošty Kysak na adresu Václav Mauzer poste restante Košice.
Dosažená cena bez provize: USD 55,-

25.11.2004 – 11. písemná aukce Burda položka č. 1966
výplatné: 5 kusů známek č. 387 Londýnské vydání 5 h, doplatné zn. č. 354 + 2 doplatní zn. Slovenska.
odesláno 5.X.45 z pošty Torňala na adresu František Novák poste restante Košice. Dosažená cena včetně provize: Kč 2.541,-

17.4.2006 aukce Ing. Milana Černíka, položka č. 1720
výplatné: 5 kusů známek č. 387 Londýnské vydání 5 h, doplatné zn. č. 354 + 2 doplatní zn. Slovenska.
odesláno 5.X.45 z Torňaly na adresu František Novák poste restante Košice. Velmi podobná celistvost jako v prvním případě.
Dosažená cena včetně provize: Kč 5.511,-

16.9.2006 aukce Jiří Majer, položka č.2119
stejná celistvost z aukce Ing. Černíka 17.4.06, zřejmě majitel zjistil, o co se jedná a dopis dal do další aukce.
Dosažená cena včetně provize: Kč 1.650,-

2.12.2006 aukce Jiří Majer, položka č. 1584
výplatné: 5 kusů známek č. 387 Londýnské vydání 5 h, doplatné zn. č. 354 + 2 doplatní zn. Slovenska.
odesláno 15.X.45 z pošty Čaňa na adresu Ľudovít Černý poste restante Košice.
Dosažená cena včetně provize: Kč 3.520,-

31.5.2007 17. písemná aukce Burda, položka č. 1496
výplatné: 5 kusů známek č. 387 Londýnské vydání 5 h, doplatné zn. č. 354 + 1 doplatní zn. Slovenska.
odesláno 26.IX.45 z pošty Torňala na adresu Cyril Slezak poste restante Košice.
Dosažená cena včetně provize: 1.430,-
Zpravodaj 1/2008: Pozor na košické celistvosti


Doporučuji vyhnout se těmto mache. Musím také upozornit naše sběratele, pokud se tyto celistvosti objeví ve výstavním exponátu, bude sníženo jeho ohodnocení.

Autor: Jiří Sedlák | 12. 7. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223