Sběratel 2000: Skautská pošta a příjezd prezidenta Masaryka

Vznik samostatného Československa je ve filatelii spojen se skautskou poštou. Myšlenka na její zřízení se zrodila v hlavě Josefa Rösslera - Ořovského, filatelisty a skautského činovníka. Realizoval ji 20. října 1918, když objednal prostřednictvím M. Knappa u firmy Kolmann na Vinohradech tisk skautských známek. Ve stejném dni řečnil spolu s předsedou Českého olympijského výboru dr. Guthem Jarkovským a hostem z Anglie panem Holwelem na slavnostní schůzi Českého Yach Klubu v pražském Podolí. Přítomní skauti byli informováni o připravovaném státním převratu a plni nadšení vztyčili veřejně českou červenobílou vlajku. Přestože přesné datum rozpadu Rakouska-Uherska nikdo neznal, byli skauti připraveni pomáhat Národnímu výboru.

Když nastal 28. října 1918 převrat, byla narychlo zřízena přijímací kancelář a zorganizována skautská pošta. Náčelník skautů A. B. Svojsík obdržel od Národního výboru písemný rozkaz k otevírání, třídění a následnému doručování veškeré pošty docházející jeho členům. Skauti v uniformách měli povinnost doručovat poštu nepřetržitě, ve dne v noci. Doručovali i depeše. Vždy osobně a proti potvrzení, aby se důležité zprávy pro Národní výbor československý nedostaly do nepovolaných rukou. První skautské známky vyšly až 7. listopadu 1918. Do té doby se pošta předávala proti podpisu v doručovací knížce. Červená dvacítka byla nalepována na dopisy, modrá desítka na lístky a otevřené listy. Poplatky uhrazoval příjemce. K razítkování známek bylo používáno kovové razítko s písmeny N. V.

Platnost skautských známek byla zrušena 25. listopadu 1918. Zbylé známky byly prodány pražským obchodníkům. Část jich byla nalepena a orazítkována z ochoty. Výtěžek z jejich prodeje i poplatky za doručování zásilek byl věnován na podporu chudých skautů. Byly jim zakoupeny boty a jídlo.

Jinak tomu bohužel bylo se skautskou poštou 21. prosince 1918. Nebylo nutné ji zřizovat a k přetisku skautských známek "Příjezd presidenta Masaryka"nebylo vydáno žádné úřední povolení. Přetiskem bylo opatřeno asi 300 serií, vzniklo malé množství dopisů, které se staly předmětem spekulace. Přesto patří mezi vzácnosti ve sbírkách a jejich koupě a prodej je v současné době možný jen na velkých aukcích

Sběratel 2000: Skautská pošta a příjezd prezidenta Masaryka


Převzato z katalogu veletrhu Sběratel

Autor: Jaroslav Maleček | 14. 9. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223