Autor - Jaroslav Maleček

Filatelie - články - Česká filatelie | 14. 9. 2003
Sběratel 2000: Skautská pošta a příjezd prezidenta Masaryka

Vznik samostatného Československa je ve filatelii spojen se skautskou poštou. Myšlenka na její zřízení se zrodila v hlavě Josefa Rösslera - Ořovského, filatelisty a skautského činovníka.Filatelie - články - Historie | 12. 9. 2003
Sběratel 1999: Vývoj filatelie

Sbírání poštovních známek se rozšířilo především ve Velké Británii, Belgii, Francii a v Německu. Bylo to kolem roku 1850, kdy také Rakousko začalo vydávat své známky.Filatelie - články - Ostatní | 12. 9. 2003
Sběratel 1999: Sběratelské směry ve filatelii

Sběratelská činnost je především věcí záliby. Každý může sbírat co chce a jak chce. Rozhodne-li se však vytvořit ze své sbírky exponátFilatelie - články - Ostatní | 11. 9. 2003
Sběratel 2001: NATO

Založení vojenského paktu NATO se dá velmi dobře doložit obálkou prvního dne vydání ze 4. dubna 1952, kdy si americká veřejnost připomněla třetí výročí jeho trvání.Filatelie - články - Česká filatelie | 6. 9. 2003
Sběratel 2000: Naší státní vlajce je již 80 let!

Červeno - modro - bílá vlajka je symbolem Československa od 30. března roku 1920, kdy její podobu schválilo Národní shromáždění.Filatelie - články - Ostatní | 2. 9. 2003
Sběratel 2001: Personalizované poštovní známky

Stává se již tradicí, že na velkých světových výstavách mají návštěvníci možnost využít poštovního automatu, který jim vytiskne na kupon platných poštovních známekFilatelie - články - Ostatní | 31. 8. 2003
Sběratel 2001: 110 let basketbalu

V šedesátých letech mne upoutal plakát zobrazující dva basketbalisty ve výskoku a nápis "KOŠÍKOVÁ - KRÁSNÁ NEMOC". Tato dynamická hra vznikla před stodeseti letyFilatelie - články - Ostatní | 30. 8. 2003
Sběratel 1999: Z dějin poštovní známky

Ke vzniku poštovní známky bylo zapotřebí několik století. I když doručování zásilek existovalo již ve starém Římě a Persii není nám dodnes známo, jakým způsobem byly placeny poštovní poplatky.  Starší články

© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223