Filatelie - články - Informace SČF | 23. 9. 2015
Před valnou hromadou SČF a o organizované filatelii

Před poslední valnou hromadou SČF (a i po ní) vyšla řada článků, jejichž autoři vyslovovali různé optimistické naděje, skeptické předpovědi či (více)méně přínosné náměty k diskusi ohledně neustále klesající členské základny svazuFilatelie - články - Informace SČF | 2. 10. 2013
Jilemnici navštíví 4. 10. 2013 Věra Čáslavská i Vladimír Suchánek

Jako každoročně uspořádá jilemnický klub filatelistů ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a dalšími spolupořadateliFilatelie - články - Informace SČF | 7. 12. 2012
Odborný seminář - Jak připravit exponát pro filatelistickou výstavu

Seminář je určen pro všechny sběratele, především však pro vystavovatele a jurymany.Filatelie - články - Informace SČF | 18. 10. 2012
Oslava 90 let KF Vysoké Mýto

Nejen filatelisté oslavili ve čtvrtek 4. října 90. výročí založení klubu, který patří mezi nejstarší zájmové kroužky ve městě.Filatelie - články - Informace SČF | 24. 9. 2012
90 let KF Vysoké Mýto

Vysokomýtští filatelisté oslaví založení klubu, který patří mezi nejstarší zájmové kroužky ve městě.Filatelie - články - Informace SČF | 8. 5. 2012
Novelizace Výstavního řádu Svazu českých filatelistů, schváleného dne 24. dubna 2010

Předsednictvo Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) se dne 21. dubna 2012 usneslo na novelizaci Výstavního řádu (dále jen VŘ) SČF, který je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČFFilatelie - články - Informace SČF | 5. 7. 2011
Evropské vyznamenání jihlavskému klubu filatelistů

První prázdninový den, 1. červenec 2011, byl pro historickou Jihlavu a Klub filatelistů Vysočina významným dnem.Filatelie - články - Informace SČF | 2. 6. 2011
SČF k padělatelské aféře

K Vámi uvedené problematice sděluji následující. Výkonný výbor SČF na své únorové schůzi, kterou řídil pan Ing. Lumír Brendl, přijal usnesení  Starší články

© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223